Chưa trích lập đủ dự phòng, các ngân hàng thương mại không được tăng lương thưởng

Theo VnEconomy

Trả lời chất vấn tại diễn đàn Quốc hội sáng 13/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đưa ra một số kết quả bước đầu về xử lý nợ xấu. Cũng theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, khi chưa trích lập đủ dự phòng, các ngân hàng thương mại không được chỉ trả cổ tức, không được tăng lương thưởng.

Chưa trích lập đủ dự phòng, các ngân hàng thương mại không được tăng lương thưởng
Thống đốc cho biết, tính đến 30/9/2012, nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng ở mức 4,93%, còn theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước thì ở khoảng 8,82%.

Sau khi lần đầu tiên trong lịch sử công bố con số nợ xấu theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, các giải pháp xử lý cũng đã được triển khai và có được kết quả ban đầu.

Cụ thể, theo giải pháp cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp khó khăn tạm thời (với Quyết định 780 của Ngân hàng Nhà nước), từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2012 đã có khoảng 36.000 tỷ đồng nợ được cơ cấu lại; đến 30/9/2012 thì quy mô đã tăng rất mạnh với khoảng 252.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng dư nợ của nền kinh tế, theo Thống đốc, hiện khoảng hơn 2,7 triệu tỷ đồng, tức khoảng 8 - 9% nợ đã được xử lý như vậy.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng được Thống đốc Bình đánh giá là đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tốt hơn. Từ đầu năm đến nay, lượng trích lập mới tăng lên khoảng 14.000 tỷ đồng, đưa tổng trích lập dự phòng rủi ro lên xấp xỉ 75.000 tỷ đồng. Qua đó, đến nay các tổ chức tín dụng đã xử lý được khoảng 12.000 tỷ đồng từ nguồn trích lập dự phòng.

Sắp kết thúc năm tài chính, Thống đốc cho rằng với Chỉ thị số 06 vừa ban hành , việc trích lập dự phòng sẽ được thực hiện quyết liệt hơn; khi chưa trích lập đủ dự phòng, các ngân hàng thương mại không được chỉ trả cổ tức, không được tăng lương thưởng.