Chuẩn hóa quy trình phương pháp sản xuất tinh gọn

Gia Hân - T. Anh

Để đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất sản phẩm, dịch vụ thì việc chuẩn hóa quy trình là điều cần thiết. Đây là một phương pháp sản xuất tinh gọn, giúp mô tả chi tiết quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ một cách khoa học, là bước thành công đầu tiên cho các kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

Chuẩn hóa quy trình phương pháp sản xuất tinh gọn - Ảnh 1