VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

Lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip giảm 50% đến hết tháng 6/2021

Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

Đó là một trong những quy định mới tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ứng phó dịch bệnh Covid-19.

[Video] Thẻ căn cước công dân gắn chip có gì đặc biệt?

Công an TP. Hà Nội thành lập các tổ lưu động cấp căn cước công dân trên toàn thành phố

Theo đó, lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% so với mức thu quy định tại Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân. Mức giảm này thực hiện từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức lệ phí cấp thẻ căn cước gắn chip cho công dân được thu theo mức thông thường quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể, khi công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: mức thu lệ phí từ 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân giảm xuống còn 15.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Đối với các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu thì mức lệ phí từ 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân giảm còn 25.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Trường hợp cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam thì mức lệ phí 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân giảm còn 35.000 đồng/thẻ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM