VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Giao dịch tại cửa hàng miễn thuế: Thêm nhiều loại ngoại tệ

Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế ngay tại cửa khẩu quốc tế, trước khi ra khỏi địa bàn quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan; chấp nhận thêm nhiều loại ngoại tệ trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế.

Đó là những quy định mới tại Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 về việc sửa đổi một số điều của quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đồng tiền dùng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế bao gồm: Đồng Việt Nam; các đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng tiền của nước có chung biên giới ở các cửa hàng miễn thuế tại khu vực biên giới. Trước đó, theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg thì đồng tiền dùng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế là đồng Việt Nam và các đồng ngoại tệ USD, EURO.

Bên cạnh đó, việc nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bán hàng miễn thuế phải thực hiện theo giấy phép và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế cũng được quy định cụ thể. Theo khoản 1 Điều 3 sửa đổi, bổ sung thì địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế ở cửa khẩu quốc tế sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt để phục vụ người xuất cảnh, quá cảnh (bao gồm cả người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển xuất cảnh, quá cảnh) nằm trong khu cách ly và trong khu vực giám sát của cơ quan hải quan; địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế ở cửa khẩu quốc tế sân bay để phục vụ người nhập cảnh (không bao gồm người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển nhập cảnh) nằm trong khu vực quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan.

Bổ sung khoản 5 Điều 5, cho phép người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế, nhưng phải mua ngay tại cửa khẩu quốc tế; không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh. Khi mua hàng miễn thuế, người nhập cảnh phải xuất trình hộ chiếu có đóng dấu nhập cảnh và thẻ lên tàu bay.

Điều 6 Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg được bổ sung thêm khoản 4, theo đó, người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế theo định mức hành lý miễn thuế tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM