Hướng dẫn mới nhất về phòng dịch với người nhập cảnh áp dụng từ ngày 1/1/2022

Hướng dẫn mới nhất về phòng dịch với người nhập cảnh áp dụng từ ngày 1/1/2022

Theo quy định mới nhất của Bộ Y tế áp dụng từ ngày 1/1/2022 tới, đối với người nhập cảnh, ngoài các yêu cầu chung về phòng, chống dịch bệnh còn có các yêu cầu riêng dành cho các đối tượng cụ thể như: Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; người nhập cảnh chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin COVID-19.
Hơn 1.500 tỷ đồng được bổ sung cho công tác phòng, chống dịch

Hơn 1.500 tỷ đồng được bổ sung cho công tác phòng, chống dịch

Số kinh phí trên 1.500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 được bổ sung cho Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao như: tiếp nhận công dân cách ly y tế tập trung; kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trên toàn tuyến biên giới; xét nghiệm, phòng, chống dịch tại các địa phương, chi trả chế độ đặc thù phòng, chống dịch…