VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ưu tiên thủ tục hải quan đối với phương tiện cứu nạn

(Tài chính) Ngày 10/5/2013, Tổng cục Hải quan vừa có công văn 2489/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về thủ tục hải quan đối với phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam.

Công văn trên nêu rõ, nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan đối với các phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam phải kịp thời, khẩn trương, ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nhập, xuất cảnh.

Các phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài khi vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam phải có giấy phép do các cơ quan có thẩm quyền cấp được quy định tại Điều 9 Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/9/2010 của Chính phủ.

Ngoài ra, đối với thủ tục hải quan, hồ sơ hải quan được thực hiện theo từng loại hình phương tiện tương ứng được quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM