Ngành Hải quan đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ xuất khẩu nông sản

Ngành Hải quan đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ xuất khẩu nông sản

Trong việc quản lý hàng nông sản xuất khẩu, cơ quan Hải quan đóng vai trò như một mắt xích quan trọng vừa kiểm soát hoạt động xuất khẩu nông sản, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động này phát triển. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng, ngành Hải quan sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu nông sản qua biên giới.
Hải quan Bình Dương triển khai thủ tục hải quan đối với dịch vụ chuyển phát nhanh

Hải quan Bình Dương triển khai thủ tục hải quan đối với dịch vụ chuyển phát nhanh

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, đến nay, công tác triển khai thủ tục hải quan đối với dịch vụ chuyển phát nhanh cơ bản đã hoàn thành. Việc này đã góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giúp giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp vì có thể thực hiện ngay trên địa bàn thay vì trước đây phải thực hiện thủ tục tại các địa phương khác.
Từ 10/9/2022, thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy thực hiện theo quy định mới

Từ 10/9/2022, thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy thực hiện theo quy định mới

Ngày 27/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.