VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Chuyển thành nhà thầu liên danh có phải báo lại bên mời thầu?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chuyển thành nhà thầu liên danh có phải báo lại bên mời thầu?

Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu.

Căn cứ đánh giá hợp đồng tương tự của nhà thầu

Chi phí phát sinh khi thực hiện hợp đồng xây lắp trọn gói

Giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá

Lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất

Ông Phạm Minh Hoàn (Kiên Giang) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc của đơn vị tư vấn trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

Nhà thầu A mua hồ sơ, đến thời điểm đóng thầu và nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu A nộp hồ sơ với tư cách là liên danh nhà thầu A - nhà thầu B nhưng không có thông báo đến cho bên mời thầu về việc thay đổi tư cách dự thầu. Trong hồ sơ dự thầu có thỏa thuận liên danh giữa nhà thầu A và nhà thầu B.

Ông Hoàn hỏi, việc không thông báo về thay đổi tư cách dự thầu được đánh giá là hợp lệ hay không?

Trong thỏa thuận liên danh, nhà thầu A liên danh với nhà thầu B, nhà thầu A đứng đầu liên danh nhưng chỉ đảm nhận 25% khối lượng, nhà thầu B đảm nhận 75% khối lượng. Vậy, trường hợp nhà thầu A đứng đầu liên danh nhưng chỉ đảm nhận 25% khối lượng dự thầu có hợp lệ hay không?

Ngoài ra, trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu chỉ căn cứ trên khối lượng mời thầu và đơn giá mà nhà thầu xây dựng để có giá dự thầu. Tuy nhiên trong phân tích các hệ số như: Chi phí nhân công, máy thi công, hệ số vật liệu, chi phí chung, chi trực tiếp khác, chi phí lán trại thì có hiệu chỉnh các hệ số đó cho giống như trong dự toán gói thầu được phê duyệt hay không nếu nhà thầu chào các hệ số này khác trong dự toán phê duyệt?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.

Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu.

Trường hợp chưa mua hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.

Đối với vấn đề của ông Hoàn, nhà thầu không phải thông báo thay đổi tư cách tham dự thầu, tuy nhiên phải đáp ứng các quy định nêu trên.

Không yêu cầu về tỷ lệ công việc của thành viên đứng đầu liên danh

Liên quan đến khối lượng công việc mà thành viên đứng đầu liên danh đảm nhận, pháp luật đấu thầu chỉ quy định thỏa thuận liên danh của nhà thầu phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện mà không yêu cầu tỷ lệ khối lượng công việc của thành viên đứng đầu liên danh đảm nhận.

Liên quan đến giá dự thầu của nhà thầu, Khoản 17, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo đó, khi tham dự thầu, nhà thầu có thể căn cứ vào lợi thế, chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu để lập đơn giá dự thầu.

Đơn giá dự thầu của nhà thầu có thể cao hoặc thấp hơn đơn giá do Nhà nước quy định và có thể khác với đơn giá trong dự toán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM