Cổ phiếu bị hủy niêm yết trong trường hợp nào?

Thiết kế: Gia Hân

Việc huỷ niêm yết chứng khoán giúp loại bỏ những cổ phiếu kém chất lượng, gây lũng đoạn thị trường, giúp doanh nghiệp hoạt động minh bạch hơn, có trách nhiệm với các nhà đầu tư hơn. Vậy theo quy định hiện hành, những trường hợp nào cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết?

Cổ phiếu bị hủy niêm yết trong trường hợp nào? - Ảnh 1