Cơ quan thuế Pháp và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm quản lý thuế trước bạ và nhà đất

Theo Tạp chí Thuế

Từ ngày 28-30/1/2013, Tổng cục Thuế phối hợp với cơ quan ADETEF của Pháp tổ chức hội thảo về thuế nhà ở, đất ở và thuế trước bạ.

 Cơ quan thuế Pháp và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm quản lý thuế trước bạ và nhà đất
Toàn cảnh Hội thảo
Tại Hội thảo, trước đại diện các vụ chức năng của Tổng cục Thuế và 6 Cục Thuế địa phương của Việt Nam, 2 chuyên gia người Pháp là ông Jean Luc Pamerlon và ông Jean-claude L’Hostis thuộc Tổng cục Tài chính công Pháp đã giới thiệu về tổ chức hành chính của Pháp. Sau phần giới thiệu, các chuyên gia người Pháp tập trung chia sẻ kinh nghiệm quản lý về thuế trước bạ và thuế đối với nhà ở và đất ở.
 
Đối với thuế trước bạ, các chuyên gia đã giới thiệu về định nghĩa, phạm vi đăng ký, các bộ phận có liên quan, các ứng dụng tin học, các loại thủ tục, thuế và hình thức thanh toán. Đối với thuế nhà đất, các chuyên gia đã giới thiệu về quyền và điều kiện công bố thông tin sở hữu nhà đất, phương thức xây dựng và cập nhật hồ sơ nhà đất, khai thác hồ sơ khai thuế, các ứng dụng tin học và nguyên tắc tính thuế.

Sau mỗi phần trình bày, đại biểu cơ quan Thuế 2 nước dành nhiều thời gian trao đổi về các vấn đề liên quan đến cách xác định đối tượng tính thuế, phương pháp áp thuế đối với các trường hợp cố tình khai giá tính thuế thấp hơn giá thành thực tế giao dịch, các chế tài xử lý vi phạm…
 
Buổi làm việc giữa cơ quan Thuế hai nước Việt Nam và Pháp diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình, tạo tiền đề cho việc hợp tác giữa cơ quan Thuế Việt Nam và Pháp ngày càng phát triển trong tương lai.