“Công bố thông tin và minh bạch”: Nâng cao chất lượng quản trị công ty

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Với mục tiêu năm 2013 là nâng cao nhận thức về tính minh bạch thông tin và chất lượng công bố thông tin (CBTT) của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa mới tổ chức Chương trình Đánh giá Quản trị công ty 2013 với chủ đề “Công bố thông tin và minh bạch” nhằm ghi nhận các doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin minh bạch với thị trường trong năm 2012 vừa qua.

“Công bố thông tin và minh bạch”: Nâng cao chất lượng quản trị công ty
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động, chương trình nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết nâng cao chất lượng quản trị công ty, trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức các hoạt động mang tính thực tế cao như hội thảo về quản trị công ty hàng năm, tổ chức đoàn doanh nghiệp niêm yết đi học tập kinh nghiệm về Quản trị công ty tại nước ngoài, xây dựng hệ thống công bố thông tin CIMS, phát hành sổ tay hướng dẫn CBTT cho các doanh nghiệp niêm yết.

Với mục tiêu đề cao tính minh bạch và chất lượng CBTT của các doanh nghiệp niêm yết, HNX đã đưa ra bộ tiêu chí đánh giá dựa trên những khuyến nghị của OECD về Quản trị công ty, các văn bản pháp lý trên thị trường chứng khoán như Thông tư 52, Thông tư 121 và các quy định khác liên quan đến công bố thông tin và quản trị công ty. 

Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá: Thứ nhất, quyền của cổ đông; Thứ hai, đối xử bình đẳng với cổ đông; Thứ ba, vai trò của các bên liên quan; Thứ tư, minh bạch và công bố thông tin; Thứ năm,  Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị.

Đối tượng đánh giá là toàn bộ doanh nghiệp niêm yết trên HNX tính đến tháng 6/2013.

Dữ liệu đánh giá bao gồm các tài liệu họp, Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính, giao dịch của cổ đông nội bộ/người có liên quan, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty, báo cáo kiểm toán, các thông tin công bố định kỳ và bất thường, website của doanh nghiệp niêm yết.

Thời điểm công bố kết quả trong tháng 8/2013

Hội đồng đánh giá: bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm về Quản trị công ty đến từ các cơ quan quản lý, thành viên thị trường.