VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CÔNG BỐ THÔNG TIN

Một công ty bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Một công ty bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Công ty cổ phần Louis Capital (trước là Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang) vừa bị phạt 60 triệu đồng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành

Báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành

Báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành là một trong những yêu cầu bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hai nhà đầu tư ở Hà Nội đều bị phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin

Hai nhà đầu tư ở Hà Nội đều bị phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin

Hai nhà đầu tư ở Hà Nội vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Công bố thông tin không đúng thời hạn, hai cá nhân bị phạt 40 triệu đồng

Công bố thông tin không đúng thời hạn, hai cá nhân bị phạt 40 triệu đồng

Trong cùng một ngày, 2 cá nhân đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với tổng số tiền 40 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn.

Bị phạt 40 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Bị phạt 40 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Một thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Merufa vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 40 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Bị xử phạt 45 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Bị xử phạt 45 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Một nhà đầu tư cá nhân vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 45 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Công bố thông tin không đúng thời hạn, một công ty bị phạt 60 triệu đồng

Công bố thông tin không đúng thời hạn, một công ty bị phạt 60 triệu đồng

Một doanh nghiệp vừa bị xử phạt 60 triệu đồng vì vi phạm hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Bán cổ phiếu nhưng không công bố thông tin, một cá nhân bị phạt 70 triệu đồng

Bán cổ phiếu nhưng không công bố thông tin, một cá nhân bị phạt 70 triệu đồng

Với lỗi vi phạm hành chính bán cổ phiếu nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch cho cơ quan quản lý, một cá nhân vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền lên đến 70 triệu đồng.

Một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Công ty cổ phần An Trường An vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Không công bố thông tin Công ty cổ phần Cầu Đuống bị phạt 70 triệu đồng

Không công bố thông tin Công ty cổ phần Cầu Đuống bị phạt 70 triệu đồng

70 triệu đồng là mức phạt dành cho Công ty cổ phần Cầu Đuống do hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nhà đầu tư nào thuộc đối tượng phải công bố thông tin?

Nhà đầu tư nào thuộc đối tượng phải công bố thông tin?

Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định rõ các nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Đây là những quy định hết sức quan trọng bởi thực tế cho thấy, vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và trên thị trường chứng khoán thời gian qua đều liên quan đến công bố thông tin.

Nguyên tắc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nguyên tắc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nguyên tắc công bố thông tin được quy định rõ tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó, việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật.

Thêm hai cá nhân bị xử phạt vì vi phạm liên báo quan đến công bố thông tin

Thêm hai cá nhân bị xử phạt vì vi phạm liên báo quan đến công bố thông tin

Chỉ trong 1 ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành liên tiếp 2 văn bản xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công bố thông tin không đúng thời hạn, một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng

Công bố thông tin không đúng thời hạn, một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần (mã chứng khoán: HAN) vừa bị phạt với số tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Thêm 2 cá nhân bị xử phạt vì vi phạm liên quan đến công bố thông tin

Thêm 2 cá nhân bị xử phạt vì vi phạm liên quan đến công bố thông tin

Thêm hai cá nhân vừa bị xử phạt hành chính vì có hành vi không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch và công bố thông tin không đúng thời hạn.

Bị phạt 200 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Bị phạt 200 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa có thêm một doanh nghiệp bị cơ quan này xử phạt với số tiền lên đến 200 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thêm một công ty và cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Thêm một công ty và cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một doanh nghiệp và một cá nhân.

Doanh nghiệp nhà nước đảm bảo nguyên tắc thực hiện công bố thông tin

Doanh nghiệp nhà nước đảm bảo nguyên tắc thực hiện công bố thông tin

Báo cáo công bố thông tin phải được duy trì trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp nhà nước, cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu và Cổng thông tin doanh nghiệp tối thiểu 05 năm. Đây là một trong những nguyên tắc mà doanh nghiệp nhà nước cần tuân thủ trong công bố thông tin.

Một doanh nghiệp nước ngoài bị phạt 185 triệu đồng

Một doanh nghiệp nước ngoài bị phạt 185 triệu đồng

Một doanh nghiệp nước ngoài vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền lên đến 185 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm thực hiện giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và vi phạm hành chính liên quan đến tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Bị phạt 60 triệu đồng vì không công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn

Bị phạt 60 triệu đồng vì không công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn

Một cá nhân vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn.