Lan toả nỗ lực công bố thông tin và quản trị công ty tốt của doanh nghiệp niêm yết

Lan toả nỗ lực công bố thông tin và quản trị công ty tốt của doanh nghiệp niêm yết

Ngày 18/11/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) đã tổ chức “Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2022” nhằm tổng kết hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch trong hai năm 2021, 2022 cũng như gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp (DN) và cơ quan quản lý nhằm trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng đến xây dựng thị trường chứng khoán (TTCK) công khai, minh bạch, công bằng.
Đầu tư thế nào trong mùa báo cáo tài chính?

Đầu tư thế nào trong mùa báo cáo tài chính?

Theo chuyên gia, với những nhà đầu tư ngắn hạn trong thời điểm này cần có chiến lược đầu tư cụ thể, nhìn nhận các con số khi báo cáo tài chính bắt đầu được công bố thông tin ra ngoài.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức tư vấn, tổ chức đăng ký, lưu ký, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (TTCK) thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật.
Bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin

Bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin

Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 85 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật.