Công chức, viên chức được vay gói 30.000 tỷ để sửa chữa, xây nhà

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được vay vốn ưu đãi từ gói 30.000 tỷ đồng để mua, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở.

 Công chức, viên chức được vay gói 30.000 tỷ để sửa chữa, xây nhà
Công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được vay vốn ưu đãi từ gói 30.000 tỷ đồng để mua, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở. Nguồn: internet

Đây là một nội dung mới trong Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ ban hành ngày 21/8.

Cụ thể, Nghị quyết sửa đổ nâng thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân lên tối đa là 15 năm (quy định cũ 10 năm) khi vay vốn để mua, thuê mua nhà ở thương mại tại các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, đối tượng được vay vốn cũng được bổ sung, bao gồm:

Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở, khi mua nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng.

Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch đang khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức, được vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình. Mức vay vốn tối đa của các đối tượng này do Ngân hàng Nhà nước quy định, nhưng phải thấp hơn 1,05 tỷ đồng, là số tiền mà các hộ gia đình, cá nhân được vay để mua nhà ở xã hội.

Nhóm đối tượng nữa được bổ sung là các hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua và để bán cho các đối tượng là công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy,…; sinh viên, học sinh và các đối tượng khác thuộc diện được giải quyết nhà ở xã hội. Mức vốn tối thiểu được vay để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của các đối tượng này do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Nghị quyết cũng bổ sung một số ngân hàng thương mại cổ phần do Ngân hàng Nhà nước chỉ định được tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở.