Công nghệ thông tin ngành Thuế: Khẳng định vai trò

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Trong những năm qua, ngành Thuế luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước. Có được thành quả đáng phấn khởi và tự hào đó, ngoài sự đóng góp và nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ công chức trong toàn ngành, còn có đóng góp không nhỏ vào thành quả chung của toàn ngành Thuế đó là công tác công nghệ thông tin (CNTT). Trong 6 tháng đầu năm 2014 Cục Công nghệ Thông tin, Tổng Cục Thuế đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ.

Công nghệ thông tin ngành Thuế: Khẳng định vai trò
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Cục CNTT nhân chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng tại Tổng cục Thuế sáng ngày 09/7/2014. Nguồn: internet

Nỗ lực không ngừng

Thứ nhất, công tác phối hợp, xây dựng chế độ, chính xác, do hầu hết các nghiệp vụ quản lý thuế đều đã  được xử lý trên hệ thống máy tính nên công tác ứng dụng CNTT đã trực tiếp tham gia vào các khâu xây dựng chính sách, nghiệp vụ, quy trình, mẫu biểu quản lý thuế. Tham gia xây dựng Thông Tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 thay thế cho Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tham gia xây dựng quy trình quản lý thuế như quy trình hoàn thuế, quy trình miễn giảm thuế, quy trình thanh tra kiểm tra thuế, quy trình công khai thông tin trên NNT trên các trang điện tử của ngành Thuế...

Thực hiện tốt chức năng chỉ đạo ngành về lĩnh vực quản lý ứng dụng CNTT, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Cục CNTT tiếp tục hoàn thiện và để tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành về việc triển khai, quản lý, sử dụng, vận hành hệ thống ứng dụng CNTT như Quy trình quản lý sự cố, Quy trình kiểm tra CNTT.

Đồng thời với công tác chỉ đạo, công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả ứng dụng CNTT cũng được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm 2014, đã tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác ứng dụng CNTT tại các Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu và Cục Thuế tỉnh Cần Thơ. Nội dung tập trung kiểm tra tình hình hoạt động hệ thống CNTT, công tác triển khai ứng dụng tin học và kiểm soát việc tuân thủ các quy định về quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT của ngành tại Cục Thuế, Chi cục Thuế từ đó đánh giá hiệu quả việc ứng dụng CNTT và nắm bắt vướng mắc khó khăn của các Cục thuế trong quá trình vận hành hệ thống và ứng dụng ngành Thuế kịp thời có biện pháp xử lý tháo gỡ.

Thứ hai, công tác ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế, nâng cấp và triển khai hệ thống ứng dụng hiện có đáp ứng nghiệp vụ mới phát sinh và Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi:

Tổ chức các đợt nâng cấp và triển khai các ứng dụng quản lý thuế (QLT) hiện hành (QLT, QLAC,...) đáp ứng yêu cầu chương trình cải cách thuế trong năm 2014. Đồng thời, Cục CNTT cũng đã tiến hành phân tích, thiết kế và lập trình các chức năng quản lý người phụ thuộc trên ứng dụng QLT-TNCN (PIT) và công cụ thu thập, cấp mã người phụ thuộc nhằm phục vụ việc thu thập, cấp mã người phụ thuộc trong kỳ quyết toán năm 2014.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ mới phát sinh trong năm 2014, Cục CNTT đã khảo sát và lập Báo cáo khảo sát, bảo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Nâng cấp và duy trì hệ thống các ứng dụng hiện hành đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế (năm 2014) và tổ chức lập đề cương, dự toán chi tiết Nâng cấp hệ thống kết nối thông tin đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh đáp ứng yêu cầu mới năm 2014.

Triển khai rộng và duy trì hệ thống ứng dụng quản lý thuế xử lý tập trung:Tổ chức triển khai thí điểm ứng dụng QLT tập trung (TMS) tại 02 Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bắc Ninh từ ngày 13/01/2014 đến ngày 29/3/2014. Đến nay, ứng dụng TMS đã được đưa vào sử dụng chính thức tại 02 Cục Thuế và hỗ trợ cơ quan thuế xử lý các nghiệp vụ quản lý thuế tập trung (gồm các nghiệp vụ như Quản lý hồ sơ thuế; Xử lý tờ khai thuế; kế toán thuế theo chế độ kế toán thuế nội địa;...) tại đơn vị.

Thứ ba, hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế:

Xây dựng hệ thống cấp mã chống giả hóa đơn: Để đáp ứng các yêu cầu quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, minh bạch hóa thông tin kinh doanh và ngăn chặn nạn gian lận tiền thuế qua việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Cục CNTT đã phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai hệ thống cấp mã chống giả hóa đơn. Đến nay, hệ thống đã triển khai thí điểm giai đoạn 1 tại 04 doanh nghiệp gồm Công ty bán lẻ FPT, Công ty HTTH FPT, Công ty thương mại FPT, Công ty cổ phần giải pháp FIRST TRUST và đang chuẩn bị triển khai thí điểm giai đoạn 2 cho 10 doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Cục CNTT cũng đang tiến hành lấy ý kiến của các Cục Thuế và Vụ nghiệp vụ Tổng cục hoàn thiện quy trình quản lý sử dụng hóa đơn, quy trình hóa đơn xác thực để trình Tổng cục, Bộ Tài chính ban hành.

Mở rộng hệ thống cung cấp thông tin cho các Ngân hàng:Tiếp tục thực hiện triển khai và cung cấp thông tin về đăng ký thuế của doanh nghiệp, số thuế phải nộp của doanh nghiệp cho 11 ngân hàng đã được Tổng cục cho phép thu ngân sách nhà nước (gồm Viettin Bank, Vietcombank, agribank, VIB bank, Maritimebank, VP bank, Lienviet Bank, Ocean Bank, MHB, An Bình Bank, HD Bank). Kết quả số thu năm 2014 đã thực hiện qua ngân hàng tính đến 23/6/2014 đạt được hơn 64.708 tỷ đồng.

Nâng cấp và triển khai hệ thống trục tích hợp thông tin giữa các cấp và các đơn vị bên ngoài:Nhằm thiết lập một hệ thống trao đổi thông tin thống nhất toàn ngành Thuế có tính bảo mật cao, xử lý, quản lý dữ liệu tốc độ nhanh đáp ứng các yêu cầu trao đổi thông tin nội bộ ngành và với các đơn vị bên ngoài, Cục CNTT đã xây dựng và thiết kế mô hình triển khai hệ thống trao đổi và tích hợp thông tin cho các cấp của ngành Thuế. Đến nay, hệ thống đã triển khai thí điểm cùng với đợt triển khai ứng dụng QLT tập trung (TMS) tại 02 Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đang tiếp tục thực hiện việc nâng cấp và tích hợp với ứng dụng QLT hiện hành.

Xây dựng và triển khai hệ thống nộp thuế qua mạng: Tổng cục Thuế đã phối hợp với Ngân hàng BIDV thực hiện triển khai thí điểm hệ thống thống tin kết nối cung cấp dịch vụ nộp tiền thuế qua mạng tại 03 tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh từ ngày 9/2/2014. Đến nay, số doanh nghiệp đăng ký sử dụng hệ thống đã đạt 272 doanh nghiệp và số tiền thuế thu trên hệ thống trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt hơn 114 tỷ đồng. 

Thứ tư, hỗ trợ cho người nộp thuế, cụ thể, mở rộng hệ thống kê khai thuế qua mạng: Hệ thống kê khai thuế qua mạng đã được triển khai thành công tại 63 Cục Thuế, cho gần 378 nghìn doanh nghiệp tăng 45 nghìn doanh nghiệp so với năm 2013. Đồng thời, Số lượng tờ khai được nhận qua hệ thống trong 6 tháng đầu năm 2014 đã lên đến hơn 4,3 triệu tờ khai.

Triển khai thí điểm hệ thống nộp thuế điện tử: Để nâng cao chất lượng dịch vụ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2014, Cục CNTT đã tiến hành triển khai dự án Nâng cấp và triển khai thí điểm dịch vụ thuế điện tử nhằm xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống thuế điện tử cung cấp các chức năng hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ thuế qua mạng internet với hiệu năng cao và ổn định. Đến nay, Dự án đã hoàn thành việc phân tích, thiết kế và đang thực hiện lập trình nâng cấp các chức năng của ứng dụng khai thuế qua mạng(iHTKK). Đồng thời, thực hiện phân tích các yêu cầu chức năng của ứng dụng thuế điện tử (E-service).

Tiếp tục bứt phá

Về công tác quản lý hệ thống và hỗ trợ trong 6 tháng đầu năm 2014, hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành Thuế được tổ chức vận hành tốt, đáp ứng được yêu cầu khai thác, sử dụng ứng dụng của các đơn vị trong ngành Thuế. Đồng thời, Cục CNTT thực hiện xây dựng và triển khai hệ thống CSDL dự phòng cho các hệ thống CSDL quan trọng tại Tổng cục Thuế nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro cho hệ thống dữ liệu quản lý thuế tại Tổng cục.

Tổ chức tốt hệ thống hỗ trợ người sử dụng ứng dụng từ cấp Tổng cục đến cấp Cục Thuế. Tổng số lượt yêu cầu hỗ trợ hệ thống ứng dụng ngành Thuế (trừ ứng dụng QLT TNCN) của các cấp gửi về Tổng cục trong 6 tháng đầu năm 2014 là 25,349 lượt yêu cầu  qua các đường email, điện thoại, fax, công văn (trong đó 12,587 yêu cầu hỗ trợ gửi trực tiếp qua email, khoảng 4,780 lượt yêu cầu trả lời trực tiếp điện thoại và 7,982 yêu cầu hỗ trợ cho các phiên bản nâng cấp các ứng dụng). Cục CNTT đã xử lý hầu hết các yêu cầu hỗ trợ với tỷ lệ đạt 99,5%, số yêu cầu hỗ trợ, còn tồn là 0.5%  chủ yếu liên quan đến các dữ liệu sai nhưng chưa có giải pháp điều chỉnh hoặc liên quan nhiều đến các nghiệp vụ quản lý.

Riêng đối với ứng dụng Quản lý thuế TNCN, Số lượng yêu cầu nhận được và xử lý trong 6 tháng đầu năm 2014 là 6.050 yêu cầu (trong đó 3.137 yêu cầu qua mail, 2.913 yêu cầu trả lời nhanh trực tiếp điện thoại). Số lượng yêu cầu được xử lý đạt khoảng 99.45%, còn tồn đọng là 0.45% chủ yếu liên quan đến các yêu cầu trao đổi tiếp với địa phương và liên quan nhiều đến các nghiệp vụ quản lý.

Ngoài ra, Cục CNTT cũng đã hoàn thành việc nâng cấp và triển khai hệ thống an toàn, bảo mật nhằm nâng cao năng lực về an toàn, bảo mật cho trung tâm dữ liệu của Tổng cục, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tăng cường bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu theo nhiều lớp, quản lý và giám sát tập trung mọi truy cập từ bên ngoài vào hệ thống.

Đối với công tác quản lý tiêu chuẩn tin học ngành và nghiên cứu phát triển công nghệ: Trong 6 tháng đầu năm 2014, Cục CNTT đã chỉnh sửa, hoàn thiện các quy trình, quy định nhằm quản lý các tiêu chuẩn tin học ngành Thuế và áp dụng chuẩn ISO như Quy trình quản lý dự án theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP, Quy trình xây dựng văn bản tại Cục CNTT, Quy trình quản lý vận hành tại Cục CNTT, Quy trình quản lý hợp đồng, Quy trình quản lý văn bản đi đến tại Cục CNTT

Cục CNTT đang tiếp tục tiến hành nghiên cứu và xây dựng các Quy định về An toàn bảo mật thông tin cho ngành Thuế; Quy chế phối hợp giữa các đơn vị của Tổng cục Thuế trong việc xây dựng và triển khai ứng dụng; Bộ quy trình phát liên quan tới công tác xây dựng và phát triển các ứng dụng tin học của ngành Thuế; Quy trình tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, sự cố về công nghệ thông tin của ngành Thuế. Các quy trình, quy định này hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu, xây dựng dự thảo và hoàn thiện nội dung tại các đơn vị trong Cục CNTT. Cục CNTT sẽ hoàn thành dự thảo, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và dự kiến trình Tổng cục ban hành trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo.

Trong công tác quản lý và triển khai thiết bị CNTT, trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn ngành đã triển khai trang bị bổ sung 11 bộ máy chủ từ kho dự phòng của Tổng cục Thuế cho các địa phương để đáp ứng chủ trương chia tách và thành lập huyện mới; Thay thế một số thiết bị tường lửa, thiết bị định tuyến và máy tính để bàn nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống.

Chuẩn hóa cấu hình nhằm nâng cao hạ tầng CNTT phục vụ việc sử dụng các ứng dụng QLT hiện hành tại các Cục Thuế, Chi cục Thuế trên toàn quốc thông qua hạ tầng truyền thông ngành tài chính, đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị tại địa phương.

Về công tác đào tạo người sử dụng, Cục CNTT đã phối hợp cùng các Vụ nghiệp vụ tổ chức 07 khóa đào tạo, tập huấn với 29 lớp và 1.742 học viên về ứng dụng của ngành. Đặc biệt, trong đó có khóa Tập huấn bồi dưỡng kiến thức tin học quản lý cho Lãnh đạo các Cục Thuế với 148 học viên là Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng phụ trách về tin học tham gia. Đây là khóa tập huấn quan trọng nhằm định hướng cũng như chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch công tác công nghệ thông tin trong toàn ngành.

Ngoài ra, Cục CNTT còn cử 123 lượt cán bộ, công chức tham dự các khóa đào tạo tin chuyên sâu và nghiệp vụ quản lý do Bộ Tài chính, Trường Nghiệp vụ thuế cũng như các đơn vị bên ngoài tổ chức và cử 09 lượt cán bộ tham dự các khóa tập huấn chuyên sâu tại nước ngoài.

Để ghi nhận những đóng góp của Cục Công nghệ Thông tin trong sự nghiệp Thuế, góp phần xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu, đơn vị đã vinh dự đón nhận những phần thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế. Những phần thưởng và kết quả đã đạt được vừa là nền tảng, vừa là niềm động viên, khích lệ để Cục Công nghệ Thông tin tiếp tục phấn đấu trong những chặng đường tiếp theo và gặt hái được nhiều thành quả cao hơn nữa.