Công ty quản lý quỹ thứ 3 bị kiểm soát đặc biệt

Theo Đầu tư Chứng khoán

Công ty Quản lý quỹ (QLQ) Đầu tư chứng khoán Minh Việt (Minh Viet Capital) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đặt vào diện kiểm soát đặc biệt 4 tháng, bắt đầu từ ngày 4/5, do không đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định.

Công ty quản lý quỹ thứ 3 bị kiểm soát đặc biệt
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Như vậy, sau Công ty QLQ Hữu Nghị và Công ty QLQ Đầu tư Thành Việt, Minh Viet Capital là công ty QLQ thứ ba bị đặt vào diện kiểm soát đặc biệt. UBCKNN yêu cầu Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Minh Viet Capital triển khai các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Theo giấy phép thành lập và hoạt động được UBCKNN cấp năm 2008, Minh Viet Capital được phép triển khai hai nghiệp vụ kinh doanh là quản lý quỹ và ủy thác đầu tư.

Trên hệ thống dữ liệu công ty QLQ của UBCKNN, thông tin duy nhất về Minh Viet Capital là báo cáo tài chính năm 2011 do Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế (ATC) thực hiện. Đáng chú ý, trong báo cáo này xuất hiện những nghi vấn về khả năng mất an toàn tài chính của Minh Việt Capital. Cụ thể, trong phần “Cơ sở cho ý kiến chấp nhận từng phần” có nêu, kiểm toán viên không tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt và tài sản của Minh Viet Capital tại thời điểm 31/12/2011 do được bổ nhiệm làm kiểm toán viên của ATC sau ngày này. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, kiểm toán viên vẫn không đưa ra được ý kiến thích hợp về sự hiện hữu của những khoản mục này, cũng như ảnh hưởng của chúng (nếu có) đến các khoản mục khác trên báo cáo tài chính của Minh Viet Capital.

Một cảnh báo khác đáng chú ý của ATC là Minh Viet Capital không lập báo cáo tài chính theo Quyết định 63/2005 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán đối với các quỹ đầu tư chứng khoán, mà lập theo Quyết định 15/2006 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính năm 2011, khoản nợ phải trả của Minh Viet Capital là 711 tỷ đồng so với vốn chủ sở hữu là hơn 50 tỷ đồng. Năm 2011, Minh Viet Capital đạt 2,3 tỷ đồng doanh thu, lỗ 229 triệu đồng.