Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013

PV.

(Tài chính) Trong quý I/2013, Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những đơn vị dẫn đầu về thu ngân sách cả nước với số thu của ước đạt 22.598 tỉ đồng, đạt 22,7% dự toán pháp lệnh năm 2013 và bằng 95,5% so với cùng kì năm 2012.

Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013
Giao dịch tại Cục Thuế Bà Rịa- Vũng Tàu. Nguồn: Internet

Năm 2013, Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu được giao chỉ tiêu thu ngân sách 99.538 tỉ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 69.400 tỉ đồng, thu nội địa 30.138 tỉ đồng tăng 9% so với kết quả thu trong năm 2012... Như vậy, có 8/12 chỉ tiêu tăng so với cùng kì năm trước, trong đó có 3 chỉ tiêu đạt trên 25% dự toán pháp lệnh gồm: số thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 34% so với cùng kì; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 25% dự toán pháp lệnh; thu từ tiền thuê đất bằng 28% dự toán pháp lệnh và tăng 60% so với cùng kì 2012.

Theo số liệu báo cáo của Cục Thuế, trong quý I/2013, số thu ngoài dầu của đơn vị này đạt 6.383 tỉ đồng, đạt 21,2% dự toán pháp lệnh, tăng 25,6%; số thu từ tiền sử dụng đất đạt 21,3 dự toán pháp lệnh, tăng 26,3% so với cùng kì 2012.

Theo ông Võ Thành Long, Cục trưởng Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định, do tình hình kinh tế năm 2013 còn nhiều khó khăn nên sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện dự toán thu nội địa cả năm 2013.

Thứ nhất, việc thực hiện các chính sách giãn, giảm thuế theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/2/2013 của Chính phủ dự kiến sẽ giảm thu ngân sách của đơn vị khoảng 180 tỉ đồng. Ngoài ra, thuế nhà thầu năm 2013 cũng giảm gần 10% so với năm trước do từ cuối năm 2012 nhiều nhà thầu nước ngoài có số nộp thuế lớn đã làm thủ tục đóng mã số thuế.

Thứ hai, việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân kể từ ngày 1/7/2013 dự kiến giảm thu thuế Thu nhập cá nhân trong 5 tháng khoảng 510 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nguồn thu thuế Giá trị gia tăng từ mỏ Đại Hùng không ổn định do phụ thuộc vào sự điều động nguồn dầu bán ra từ tập đoàn dầu khí và nguồn tài nguyên khí ẩm tại nguồn khí mỏ Bạch Hổ đã cạn nên dự kiến cả năm cũng chỉ đạt khoảng 10 tỉ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tình hình thu ngân sách còn nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp hiệu quả thực hiện xuyên suốt cả quá trình nhiệm vụ thu.

Một là, đơn vị đã thực hiện giao dự toán, pháp lệnh, dự toán phấn đấu, chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra năm 2013 cho từng phòng, từng chi cục. Đồng thời quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013, phân tích những mặt khó khăn, thuận lợi để có biện pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nắm vững tình hình biến động số thu từng thời điểm, đặc biệt chú trọng các nguồn thu có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thu, đảm bảo các nguồn thu phải được kê khai thu nộp đúng quy định.

Hai là, đối với công tác thu hồi nợ thuế, Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sẽ tập trung đôn đốc thu dứt điểm các khoản nợ có khả năng thu từ năm trước chuyển sang và các khoản thuế được gia hạn đã đến hạn nộp, cùng với việc thực hiện linh hoạt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu giảm tỉ lệ nợ thuế trong từng tháng, từng quý và từng nhóm nợ.

Ngoài ra, trong năm 2013, Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra 120 doanh nghiệp và kiểm tra 943 doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc quản lí người nộp thuế, hạn chế tình trạng trốn thuế, gian lận thuế và đẩy mạnh thanh tra đối với hoạt động chuyển giá…

Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu dự báo ở mức giảm thu thấp nhất, thu nội địa trừ tiền sử dụng đất sẽ đạt khoảng 28.104 tỉ đồng (giảm 1.496 tỉ đồng), đạt 95% so với dự toán pháp lệnh, tăng khoảng 3,6% so với năm 2012. Dự báo, ở mức giảm thu cao nhất, ước thu nội địa sẽ đạt khoảng 26.452 tỉ đồng, (giảm 3.686 tỉ đồng), đạt 87,8% dự toán pháp lệnh và bằng 95,7% so với cùng kì năm 2012.