Cục Thuế Ninh Bình thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo Cục Thuế Ninh Bình

(Tài chính) Trong những tháng đầu năm 2013, tình hình kinh tế, chính trị của thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, sự tăng giá của các mặt hàng thiết yếu... đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu nộp ngân sách trên địa bàn Tỉnh.

Cục Thuế Ninh Bình thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Ninh Bình. Nguồn: Internet

Vì vậy, Đảng bộ cơ quan Cục thuế tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ phòng chuyên môn rà soát các nguồn thu, đánh giá khả năng thu, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, chống thất thu thuế. Đây hoạt động thiết thực được Cục Thuế Ninh Bình thực hiện nhằm hướng tới thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác và hưởng ứng lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Bên cạnh đó, ngành Thuế Ninh Bình xác định cần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tích cực đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, tổ chức các hội nghị tập huấn, đối thoại, gặp gỡ các doanh nghiệp để động viên, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế…

Kết quả thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2013 đạt 575 tỷ đồng, đạt 20,2% dự toán Hội đồng Nhân dân (HĐND), bằng 104,2% so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa do ngành Thuế quản lý đạt 520 tỷ đồng, đạt 21%, bằng 115,3% so với cùng kỳ; Thu khác ngân sách đạt 3.394 tỷ đồng, đạt 84,9% dự toán HĐND, so với cùng kỳ bằng 487,2%; Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11.224 tỷ đồng, đạt 56,1% dự toán, bằng 136,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó thì còn một số khoản thu vẫn chưa đạt tiến độ đề ra là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Với nhận thức coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu. Đảng bộ cơ quan đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục lý luận, chính trị cho đảng viên, từng bước đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt. Kết quả 100% đảng viên trong cơ quan có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào Cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất trong nhận thức và hành động góp phần phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Ngoài ra, Đảng bộ cơ quan Cục Thuế Tỉnh còn tập trung chỉ đạo, quán triệt các Chi bộ tham gia học tập đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và của cơ quan đề ra, trọng tâm là việc tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan. Hầu hết đảng viên có thái độ học tập nghiêm túc, phát huy tinh thần dân chủ, trao đổi thảo luận, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đưa các Nghị quyết vào thực tế cuộc sống.

Hoạt động của các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên tiếp tục được duy trì và có bước phát triển mới. Với quan điểm Đảng lãnh đạo toàn diện, mọi mặt, vì vậy công tác xây dựng chính quyền cơ quan vững mạnh và các đoàn thể chính trị trong đơn vị được Đảng bộ cơ quan đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí đảng viên, đoàn viên tích cực tham gia vào hoạt động do các tổ chức đoàn thể, chính trị phát động thông qua tổ chức Công đoàn, các Hội đoàn thể quyên góp từ tiền lương để ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai, lũ lụt, ủng hộ nạn nhân mắc chất độc màu da cam, ủng hộ người nghèo… góp phần nhỏ bé của mình chia sẻ với những hoàn cảnh không may gặp khó khăn hoạn nạn. Thông qua các hoạt động đó đã góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, trau dồi đạo đức nhân cách và lối sống “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” cho mỗi cán bộ, đoàn viên.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu thuế, đồng thời, lãnh đạo chương trình cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế, tiếp tục tăng cường công tác Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, quản lý chống nợ đọng thuế, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, chống thất thu ngân sách, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội, chống lạm phát.

Về công tác xây dựng Đảng, trước mắt cần tập trung quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI theo kế hoạch của Đảng uỷ cấp trên. Quản lý tốt cán bộ, đảng viên, luôn quan tâm đến chất lượng công tác và hiệu quả công việc để đánh giá xếp loại đảng viên; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Chi bộ; thường xuyên góp ý, đấu tranh, phê và tự phê bình để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tiến bộ.  Đồng thời tổ chức phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong đơn vị nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong sinh hoạt Chi bộ, cần chú ý tăng cường nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; trọng tâm là đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo đó mỗi cán bộ, đảng viên cần phải rèn luyện đạo đức, lối sống theo 5 chuẩn mực của Bác gắn với việc xây dựng nếp sống văn hoá văn minh nơi công sở. Trước tiên là việc thực hiện các nội quy, quy chế của ngành, đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định về thời gian, giờ giấc làm việc, không đi muộn về sớm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, chú ý thực hành tiết kiệm chống lãng phí..

Tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác tổ chức cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp trong đơn vị và toàn ngành; công tác luân phiên luân chuyển, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.. Trong giai đoạn hiện nay, kẻ thù đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo, do đó mỗi đảng viên cần nêu cao ý thức cảnh giác, phòng chống âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Các đoàn thể tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.. nhằm thiết thực chào mừng 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.