Cục Thuế Thái Nguyên: Hiệp lực để thành công

Nguyễn Huyền

(Tài chính) Trong những tháng cuối năm, ngành Thuế Thái Nguyên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, rà soát nắm chắc các đối tượng thu, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo chỉ tiêu kế hoạch.

Cục Thuế Thái Nguyên: Hiệp lực để thành công
Cán bộ Thuế tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế, cục thuế Tỉnh. Nguồn: internet
Kết quả khả quan

Trong năm 2013, Cục Thuế Thái Nguyên được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu ngân sách trên 2.900 tỷ đồng, Hội đồng nhân dân và UBND Tỉnh giao dự toán gần 3.200 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2013, ngành Thuế Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ước đạt trên 1.522 tỷ đồng, bằng 52% dự toán Bộ Tài chính giao; bằng 48% dự toán Tỉnh giao; bằng 112% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 313,1 tỷ đồng, bằng 35% dự toán năm, bằng 102% so với cùng kỳ. Thu từ DNNN địa phương đạt 31,2 tỷ đồng, bằng 65% dự toán và bằng 161% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 104,6 triệu đồng, bằng 105% dự toán và bằng 193% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, có 9/11 đơn vị của Cục đã thu vượt tiến độ bình quân trong năm…

Giải pháp cho chặng nước rút

Nhiệm vụ trong những tháng cuối năm được ngành Thuế Thái Nguyên xác định là vẫn còn rất nặng nề, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Do vậy, ngành Thuế Tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp để hoàn thành mục tiêu thu NSNN.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Văn Tiến, Cục trưởng Cục thuế Thái Nguyên, công tác điều hành của lãnh đạo các cấp sẽ sát sao hơn. Trong đó, ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ, kịp thời giải đáp các vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN, hộ kinh doanh ổn định và phát triển. Đồng thời, tập trung nhân lực để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong ngành Thuế; thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng quyết liệt và hiệu quả nhằm chống thất thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Cục Thuế sẽ chủ động rà soát các thủ tục hành chính và thực hiện đơn giản hoá rút ngắn thời gian giải quyết công việc từ 30-50% so với trước đây… phối hợp tích cực với các cơ quan hữu quan rà soát nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu; chỉ đạo các đơn vị của Ngành khai thác tốt các nguồn thu; đảm bảo thu đúng; thu đủ các nguồn thu vào NSNN.

Từ những kết quả đã đạt được ở trên cùng với sự đồng tâm, hiệp lực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tin tưởng rằng Cục Thuế Thái Nguyên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2013.

Suốt 16 năm qua, Cục Thuế Thái Nguyên đã không ngừng vượt lên hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn. Năm 2012, số thu nộp ngân sách là 3.119,2 tỷ đồng và năm 2013, Cục Thuế Thái Nguyên phấn đấu thu trên 3.196 tỷ đồng.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 9 - 2013