Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Để khơi thông, phát huy nguồn lực, nâng cao khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nâng cao chất lượng tín dụng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên.
Tập trung xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Tập trung xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024. Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ xây dựng dự toán thu chi, ngân sách NSNN năm 2024 phải đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các nguồn thu, đồng thời đảm bảo đúng các quy định của pháp luật...
 Tăng thu ngân sách, hỗ trợ phục hồi kinh tế

Tăng thu ngân sách, hỗ trợ phục hồi kinh tế

Cấp bách tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản (BĐS) là vô cùng quan trọng để vực dậy thị trường, giải phóng nguồn lực kinh tế và tạo động lực cho các ngành liên quan như xây dựng, giao thông và dịch vụ.
4 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng

4 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện trong tháng 4/2023 ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán. Lũy kế 4 tháng năm 2023 thu NSNN ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so cùng kỳ năm 2022.
Bức tranh kinh tế của Thủ đô có nhiều “điểm sáng”

Bức tranh kinh tế của Thủ đô có nhiều “điểm sáng”

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội tháng 02/2023, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội Lê Văn Quân cho biết, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt mức cao so với cùng kỳ năm 2022.