Đã giải quyết hỗ trợ cho 9,67 triệu người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung: Trường Văn - Thiết kế: T. Anh

Trong một tháng qua, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã được ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai với tinh thần khẩn trương, hiệu quả.

Đã giải quyết hỗ trợ cho 9,67 triệu người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Đã giải quyết hỗ trợ cho 9,67 triệu người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1