Dai-ichi Life Việt Nam thành lập công ty quản lý quỹ

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa tổ chức lễ tiếp nhận Giấy phép thành lập Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) từ Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dai-ichi Life Việt Nam thành lập công ty quản lý quỹ
Dai-ichi Life Việt Nam nhận Giấy phép thành lập Công ty Quản lý Quỹ tại Tokyo, Nhật Bản. Nguồn: internet

Ông Koichiro Watanabe, Tổng giám đốc Dai-ichi Life Nhật Bản nói: “Việt Nam là một thị trường rất quan trọng đối với Dai-ichi Life tại châu Á. Đây là bước chuyển mới, củng cố cam kết gắn bó lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam”.

DFVN có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, sẽ giúp tăng cường hoạt động kinh doanh cho Dai-ichi Life Việt Nam thông qua việc quản lý đầu tư chuyên nghiệp các dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí, sản phẩm liên kết đầu tư, sản phẩm liên kết đơn vị và tối đa hóa lợi nhuận từ việc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán nhằm cung cấp thêm nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng tại Việt Nam.