Đảm bảo an toàn tiền và tài sản trong Kho bạc

(Tài chính) Liên Bộ Tài chính - Công an vừa ban hành Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN tập trung vào việc bảo đảm an ninh nội bộ hệ thống KBNN, bảo đảm bí mật Nhà nước về thông tin, số liệu, tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước của ngành Tài chính; bảo đảm an toàn tiền, tài sản KBNN, bao gồm tiền, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, ấn chỉ đặc biệt, tài sản quý khác tại trụ sở KBNN, trong kho và trên đường vận chuyển; bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật đối với lĩnh vực công nghệ thông tin hệ thống KBNN, bao gồm bảo vệ an toàn mạng và hạ tầng thông tin, an toàn máy tính, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin.
Mời xem nội dung Thông tư: thong tu 187 kbnn- lt.doc.doc