Đảm bảo nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Xuân Tuyến

Chiều 18/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và phương án phân bổ vốn cho các chương trình này giai đoạn 2013-2015.

Đảm bảo nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên thảo luận. - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên thảo luận.

Tại phiên họp thứ 8 (tháng 5/2012), khi cho ý kiến về việc phân bổ ngân sách cho Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012-2015, UBTVQH đã yêu cầu Chính phủ tiếp tục rà soát, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban, hoàn chỉnh Báo cáo.

Trong phiên thảo luận chiều 18/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo của Chính phủ.

Giữ các “thương hiệu” đã có

Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, Chính phủ  đề xuất tên gọi hai dự án thành phần là dự án“Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo” và dự án “Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn”.

Thảo luận về nội dung này, UBTVQH cho rằng, để bảo đảm hiệu quả, đầu tư có hệ thống, mang tính liên tục của Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi) và Chương trình 30a (Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo) đã thực hiện trước đây, cần thiết phải tách riêng để có hai dự án thành phần là Chương trình 135 giai đoạn III và Chương trình 30a.

Đồng thời, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ mới trong tổng thể dự án về giảm nghèo vào nội dung thực hiện của các chương trình này, như vậy vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chung của Chương trình, vừa giữ được “thương hiệu” đã có trước đây, tạo niềm tin cho người dân trong thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác giảm nghèo, công tác dân tộc.

UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ trên cơ sở nguồn lực tổng thể đã được Quốc hội thông qua, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương rà soát và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, xác định rõ các cam kết của địa phương, tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài và khả năng đóng góp của nhân dân nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện các chương trình. Chính phủ sớm giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2013 - 2015, tạo cơ sở để các Bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai công việc và huy động các nguồn vốn đối ứng. Các Bộ, ngành cần có cơ chế quản lý và thường xuyên đánh giá, sơ kết việc thực hiện các chương trình hàng năm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ  Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cần tiếp tục phối hợp, rà soát lại hiệu quả từng dự án, báo cáo Quốc hội. Trong 16 chương trình mục tiêu quốc gia, cần làm rõ thời gian thực hiện đối với từng dự án; cần tính toán lại việc phân bổ ngân sách đối với Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội sắp tới có rất nhiều nội dung như cho ý kiến về sửa đổi Hiến pháp, sửa đổi Luật Đất đai; Đề án lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Để đảm bảo chất lượng cho Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị thật tốt các nội dung làm việc, công tác hậu cần, đảm bảo thành công của Kỳ họp, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.