Sẽ triển khai loạt giải pháp gỡ nút thắt cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Sẽ triển khai loạt giải pháp gỡ nút thắt cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phát biểu tại phiên họp chiều ngày 30/10 của Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chia sẻ nhiều giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ nút thắt trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến phân cấp, thí điểm "trộn" nguồn vốn, tỷ lệ vốn giữa Trung ương và địa phương; chuyển vốn; điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng...
Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1221/QĐ-TTg về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương và giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
Phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi

Phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi

Sáng 22/6/2023, với 476/482 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 96,36% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Bố trí đủ 104.000 tỷ đồng cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bố trí đủ 104.000 tỷ đồng cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 6/6/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, đến thời điểm này, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp các bộ, ngành tham mưu Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí đủ vốn trung ương đến năm 2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là 104.000 tỷ đồng.