Đảng ủy DATC: Lấy giáo dục chính trị làm nền tảng xây dựng đảng

PV.

Giáo dục chính trị là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; là một nội dung không thể thiếu của công tác đảng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị và xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho mọi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng cơ sở đảng vững mạnh và thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thấm nhuần ý nghĩa quan trọng đó, Đảng bộ Công ty Mua bán nợ Việt Nam luôn đề cao thực hiện công tác này trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh...

Đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ Tài chính cho đại diện Chi bộ và đảng viên đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ Tài chính cho đại diện Chi bộ và đảng viên đạt thành tích xuất sắc

Tích cực học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

Đảng ủy Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) luôn có ý thức cao trong việc tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Trung ương và các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên đến từng Chi bộ, từng đảng viên theo hình thức luân chuyển văn bản; đồng thời hướng dẫn đưa các nội dung này vào các buổi sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ, của Chi bộ.

Đặc biệt, trong thực hiện công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016 của các cấp ủy đảng nói chung và Đảng bộ Công ty nói riêng đều gắn liền với những sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước, đó là sự kiện diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đảng ủy Công ty đã cử đại biểu tham dự Hội nghị do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức về tuyên truyền thông tin Hội nghị Trung ương 13, 14 Khóa XI, trên cơ sở đó thông tin, tuyền truyền lại đến từng Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Với sự kiện quan trọng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng ủy Công ty tuyên truyền, quán triệt đến từng Chi bộ, từng đồng chí đảng viên và quần chúng tham gia thực hiện đầy đủ quyền công dân với tinh thần trách nhiệm để bầu những người có đức, có tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước và chính quyền các cấp.

Đảng ủy Công ty cũng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Công ty và các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Công ty CP In Tài chính, chi bộ Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (2 tổ chức Đảng do đồng chi Lê Hoàng Hải- Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Tài chính phụ trách).

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy Công ty đã triển khai viết bài thu hoạch học tập NQ Đại hội XII của Đảng với 100% đảng viên và cán bộ trong Công ty tham gia, có đánh giá, nhận xét của cấp ủy về nội dung bài thu hoạch.

Đảng ủy DATC, luôn đặt việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) lên hàng đầu.

Trong chương trình công tác năm 2016, Đảng ủy Công ty tiếp tục thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

Qua Chương trình trên nhằm bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên về phẩm chất đạo đức cách mạng, qua đó không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tăng cường giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị

Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác tư tưởng, tìm hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, CBCNV để có các giải pháp giải quyết kịp thời.

Công tác giáo dục, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí đảng viên được Đảng bộ quan tâm.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng bộ Công ty đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của đảng ủy cấp trên về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong tổ chức đảng.

Các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí cấp ủy của các Chi bộ trực thuộc và các đồng chí đảng viên ngoài việc thường xuyên nghiên cứu các tài liệu của Đảng về lý luận chính trị còn tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đảng do Đảng ủy Bộ tổ chức để nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng trong Đảng bộ.

Quần chúng ưu tú tại các đơn vị và các đồng chí đảng viên mới được Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Công ty tạo điều kiện về thời gian để tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức hàng năm.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Công ty đã cử 11 đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ và Lãnh đạo Công ty tham dự Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;Cử 03 đồng chí tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016 tại Thừa Thiên Huế;Cử02 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới và 10 quần chúng ư tú tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức.