Đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực phòng chống tham nhũng của Bộ Tài chính

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Sáng ngày 13/11, tại Hà Nội, Đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về Kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn đồng chủ trì hội nghị. Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Tài chính còn có các đồng chí Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Vũ Thị Mai; đại diện Lãnh đạo các đơn vị Tổng Cục và một số Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực phòng chống tham nhũng của Bộ Tài chính
Toàn cảnh buổi làm việc. Nguồn: mof.gov.vn
Báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tại Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cho biết: Trong thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã thực sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo khá toàn diện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong toàn ngành Tài chính, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc các văn bản Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và quy định của Nhà nước về PCTN. Công tác PCTN được gắn vào từng lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao, từ khâu tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoàn thiện thể chế, các chế độ chính sách nhằm tạo sự công bằng và phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành, đặc biệt trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan. Xây dựng các quy trình, quy chế và công khai các hoạt động trong nội bộ, xây dựng các quy trình, quy chế và công khai các hoạt động trong nội bộ, xây dựng và thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra...

Trong thời gian qua, công tác PCTN của Bộ Tài chính đã có những chuyển biến tích cực, nhất là trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, kiềm chế hành vi vi phạm, tham nhũng của cán bộ, công chức trong ngành Tài chính. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan thuộc ngành Tài chính từ 01/01/2013 đến 30/6/2014, đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính hơn 25.671 tỷ đồng, đồng thời đã chuyển cho cơ quan Công an 3.324 hồ sơ vụ việc, ra quyết định khởi tố 36 vụ việc, chuyển cơ quan khác khởi tổ 75 vụ việc.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh triển khai việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính, phát huy dân chủ, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng. Hệ thống quy định pháp luật, quy trình quản lý về tài chính, thuế, hải quan cũng được rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện, phù hợp hơn với tình hình thực tế, tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hiệu quả trong quản lý tài chính, thuế, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân chủ động trong hoạt động kinh doanh, tự chủ về tài chính và minh bạch hóa hoạt động của cơ quan quản lý.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan đã được đẩy mạnh nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp góp phần trong công tác phòng ngừa tham nhũng một cách hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính như: cải cách thể chế, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức… đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt và đang được dư luận đồng tình và đánh giá cao trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, công tác luân chuyển cán bộ, công chức cũng được coi trọng. Từ 1/1/2013 đến nay, toàn ngành Tài chính đã thực hiện được luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác hơn 11 nghìn người, trong đó: Tổng cục Hải quan là 3.020 lượt; Tổng cục Thuế là 5.626 lượt; Kho bạc Nhà nước là 2.753 lượt. Việc thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức đã bảo đảm tính công khai dân chủ và tạo được sự ổn định, đoàn kết thống nhất khi thực hiện.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định: Ngành Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, giải pháp trong Nghị quyết của Đảng và những quy định của pháp luật về PCTN, tập trung vào các quy định phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và Đảng viên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác cán bộ… sẽ được xác định là công việc, hoạt động quan trọng, thường xuyên, liên tục trong kế hoạch hàng năm.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác số 5 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn đánh giá cao những đóng góp của Bộ Tài chính trong công tác PCTN góp phần chung vào công tác PCTN quốc gia.

Trong thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện công tác PCTN rất quyết liệt, nghiêm túc và được cụ thể hóa thành các Nghị quyết, Quyết định và đã được triển khai một cách sâu rộng trong toàn ngành Tài chính.

Đặc biệt, là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần ngăn chặn tình trạng tham nhũng, giảm tiêu cực, công tác thanh tra, kiểm tra cũng được đẩy mạnh, qua đó đã góp phần tăng thu cho NSNN hàng nghìn tỷ đồng. Tổng kiểm toán Nhà nước cũng bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, công tác PCTN trong toàn ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy một cách hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới./.