Đánh thuế lũy tiến đối với dự án bất động sản chậm triển khai

Theo VnMedia

Những dự án bất động sản đã được giao đất, cho thuê đất nếu chậm triển khai trong vòng 2 năm sẽ bị đánh thuế lũy tiến. Nếu tiếp tục chậm trễ, Nhà nước sẽ thu hồi mà không được hoàn tiền sử dụng đất đã nộp.

Đánh thuế lũy tiến đối với dự án bất động sản chậm triển khai
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chính phủ vừa hoàn thiện báo cáo tóm tắt tổng hợp lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Theo đó, đã có khoảng hàng triệu ý kiến đóng góp đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Tập trung vào các vấn đề chính như quyền của Nhà nước và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; giao đất cho thuê đất; thu hồi đất, bồi thường, tái định cư....

Đáng chú ý, về nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chính phủ ghi nhận và quy định vào dự thảo Luật xử lý đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ sử dụng theo hướng các dự đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn mười hai (12) tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn (24) tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà nguyên nhân không phải do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, khủng hoảng kinh tế, tài chính thì phải nộp thuế lũy tiến theo quy định của pháp luật. Sau hai mươi bốn (24) tháng nộp thuế lũy tiến mà chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng hoặc vẫn chậm tiến độ so với yêu cầu thì Nhà nước thu hồi đất và không được thanh toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Đồng thời, bổ sung vào dự thảo quy định khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện thì người có đất bị thu hồi được bồi thường theo giá đất của loại đất bị thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đối với việc thu hồi đất, Chính phủ bổ sung vào dự thảo Luật quy định đối với các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Thủ tướng Chính phủ quyết định khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch lớn về mức bồi thường, hỗ trợ giữa các địa phương, góp phần hạn chế khiếu nại trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chính phủ đề nghị giữ nguyên quy định khi Nhà nước thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng hoặc bồi thường bằng tiền theo giá của loại đất bị thu hồi, không bồi thường theo giá đất của loại đất sau khi chuyển mục đích vì quy định này đã được áp dụng ổn định từ Luật đất đai năm 1993 đến nay; đồng thời, giá trị đất tăng thêm sau khi thu hồi đất là do Nhà nước quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư cơ sở hạ tầng nên phần giá trị tăng thêm này phải thuộc về Nhà nước và do Nhà nước điều tiết.