Tiền thu hồi, xử lý nợ và tài sản được DATC sử dụng thế nào?

Tiền thu hồi, xử lý nợ và tài sản được DATC sử dụng thế nào?

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 07/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối tượng áp dụng có Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu nợ thuế tăng 39% so với cùng kỳ

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu nợ thuế tăng 39% so với cùng kỳ

Ngay từ đầu năm 2022, cùng với hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế để dần khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường các biện pháp quản lý nợ, thu hồi và cưỡng chế nợ thuế được 7.529 tỷ đồng. Qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.
Cương quyết thu hồi dự án treo

Cương quyết thu hồi dự án treo

Phải cương quyết thu hồi những dự án treo, chậm triển khai, có dấu hiệu găm đất... gây lãng phí nguồn lực đất đai.
Hà Nội muốn thu hồi 29 dự án

Hà Nội muốn thu hồi 29 dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có kiến nghị UBND Thành phố về việc thu hồi, bãi bỏ quyết định giao, cho thuê đất của 29 dự án với tổng diện tích 1.844,3 ha đất.
Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức đang sử dụng

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức đang sử dụng

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) đã quy định rõ vấn đề bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) đang sử dụng đất.
Hà Nội rà soát, xem xét thu hồi dự án chậm tiến độ

Hà Nội rà soát, xem xét thu hồi dự án chậm tiến độ

Hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội có khoảng 900 dự án chậm tiến độ. Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội đã chủ trì, phân loại các dự án, làm rõ tồn tại, vướng mắc đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chủ đầu tư chây ỳ, không triển khai.
Khẩn trương thu hồi vốn tạm ứng đầu tư công

Khẩn trương thu hồi vốn tạm ứng đầu tư công

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết liệt trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch vốn đầu tư công, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án. Mục đích là tập trung thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công.