DATC bán cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 122 - CIENCO1

DATC

(Tài chính) Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa chính thức ra thông báo bán cổ phần và nợ phải thu tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 122 - CIENCO1.

Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 122-Cienco1, địa chỉ tại số 11/670, Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội; có vốn điều lệ 17.000.000.000 đồng (Mười bảy tỷ đồng); Số cổ phần bán đấu giá là 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần); Mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần); Mỗi nhà đầu tư chỉ được đặt mua một mức giá.

Giá trị khoản nợ phải thu của DATC tại 31/12/2012 là 18.244.522.593 đồng (Mười tám tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm hai mươi hai nghìn năm trăm chin ba đồng). Điều kiện tham dự đấu giá là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ. Hình thức chào bán là bán đấu giá cổ phần kèm khoản nợ phải thu thông qua tổ chức tài chính trung gian.

Giá khởi điểm của lô tài sản bán đấu giá: 15.000.000.000 đồng (Mười năm tỷ đồng).

Giá của cổ phần chuyển nhượng: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) tương đương với 300.000 cổ phần (Ba trăm ngàn cổ phần).

Giá của khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).

Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần do DATC chào bán sẽ bắt buộc phải mua toàn bộ khoản công nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 122 - Cienco 1 như đã nêu ở trên.

Địa điểm, thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc, Công ty cổ phần chứng khoán Maritime Bank; Tầng 3, Tháp A, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nộ;Từ 9h đến 16h các ngày làm việc từ ngày 16/09/2013 đến ngày 04/10/2013.

Tài khoản nhận tiền đặt cọc: Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp: 123.10.00 00 33746 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16h ngày 10/10/2013 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank dưới hình thức thư đảm bảo.
Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá: Chậm nhất vào 10h15 ngày 11/10/2013 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank dưới hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu.