Dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế

Theo daibieunhandan.vn

COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống người dân. Tuy nhiên kinh tế Việt Nam 2 tháng đầu năm 2022 tiếp tục có dấu hiệu phục hồi với đà tăng trưởng mạnh của sản xuất công nghiệp, hoạt động đầu tư, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng…

Dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế  - Ảnh 1