Đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

Ngày 18/5/2023 Chính phủ ban hành Nghị quyết 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn