Để ngành Quản lý quỹ Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng thị trường

Minh Lâm

Nhiều giải pháp và đề xuất đã được đưa ra Hội thảo “Phát triển ngành Quản lý quỹ Việt Nam” nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn và phát triển tương xứng với tiềm năng của thị trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Lương Hải Sinh và lãnh đạo các đơn vị tại Hội thảo.
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Lương Hải Sinh và lãnh đạo các đơn vị tại Hội thảo.

Hội thảo diễn ra vào chiều ngày 29/6, tại TP. Ninh Bình do Tạp chí Chứng khoán và Vụ Quản lý các công ty Quản lý quỹ và Quỹ đầu tư Chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đồng tổ chức với sự phối hợp của Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital (VCFM).

Hội thảo có sự hiện diện của ông Lương Hải Sinh - Phó Chủ tịch UBCKNN;  Ông Khương Tiến Hùng - Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán; Bà Tạ Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường cùng các lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cùng sự tham dự của đại diện của Lãnh đạo các công ty quản lý quỹ, các ngân hàng lưu ký, giám sát, các đại lý phân phối...

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBCKNN Lương Hải Sinh nhấn mạnh, ngành Quản lý quỹ ở Việt Nam còn khá non trẻ, chỉ mới bắt đầu hình thành và phát triển trong gần 20 năm trở lại đây. Trong giai đoạn 2017-2022, tổng tài sản quản lý của toàn bộ thị trường có tốc độ tăng trưởng khoảng 25% mỗi năm; tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ tăng trưởng với mức trung bình khoảng 42% mỗi năm (ngoại trừ năm 2022). Tuy nhiên, kết quả hoạt động được nhiều người đánh giá là chưa tương xứng với vai trò của ngành Quản lý quỹ và tiềm năng của thị trường.

Tại Hội thảo, ông Brook Taylor - Tổng Giám đốc VCFM cho rằng, ngành Quản lý quỹ có tiềm năng khá lớn và đóng góp vào việc phát triển thị trường chứng khoán cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Đất nước. Để ngành Quản lý quỹ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, trong thời gian tới, đòi hỏi cơ quan quản lý cần có các quy định rõ ràng và hiệu quả để ban hành kịp thời các chính sách phát triển ngành Quản lý quỹ.

Đại diện Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, UBCKNN đã trình bày tổng quan về thị trường quản lý quỹ Việt Nam. Theo đó, ngành Quản lý quỹ có tiềm năng lớn và đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tại Việt Nam, ngành này vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Do đó, trong thời gian tới, để ngành Quản lý quỹ phát triển tương xứng với tiềm năng, đòi hỏi cơ quan quản lý cần có các giải pháp, chính sách thúc đẩy ngành phát triển hơn nữa.

Cũng tại Hội thảo, đại diện một số công ty quản lý quỹ đã trình bày một số tham luận về xu hướng, lợi ích và thách thức trong đầu tư tích hợp ESG, các thông lệ tốt nhất trong ngành, về Quỹ Hưu trí bổ sung tự nguyện: vai trò của nhà đầu tư tổ chức trong một nền kinh tế và các nội dung khác như về xác thực định danh điện tử (eKYC) và Online Form – Những đòi hỏi từ thực tiễn và giải pháp… đã cho thấy các cơ hội cũng như những thách thức đặt ra đối vớ các công ty quản lý quỹ và các quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam trong thời gian tới.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ngành Quản lý quỹ, đồng thời đánh giá các chính sách, giải pháp hỗ trợ các công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư chứng khoán thời gian qua, từ đó đã đưa ra những đề xuất các giải pháp tiếp tục hỗ trợ các các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán phát triển hơn nữa trong thời gian tới…