Đề nghị chấp nhận giấy điều chỉnh thu của tờ khai hủy

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong hoạt động XNK, đồng thời để giảm thời gian làm thủ tục hành chính trong việc kê khai nộp thuế, Tổng cục Hải quan vừa đề nghị Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước địa phương chấp nhận giấy điều chỉnh thu NSNN đối với số tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy.

Đề nghị chấp nhận giấy điều chỉnh thu của tờ khai hủy
Việc KBNN chấp nhận giấy điều chỉnh thu NSNN đối với số tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy sẽ tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nguồn: baohaiquan.vn

Được biết, thời gian vừa qua, một số hải quan địa phương gặp vướng mắc trong quá trình xử lý tiền thuế đã nộp của những tờ khai hủy, vì Kho bạc Nhà nước từ chối tiếp nhận các trường hợp Giấy điều chỉnh thu NSNN có lý do điều chỉnh là “tờ khai hủy”.

Sở dĩ để xảy ra tình trạng hủy tờ khai là do ngành Hải quan đang trong giai đoạn đầu triển khai hệ thống kê khai hải quan điện tử VNACCS, trường hợp người khai hải quan khai sai một số tiêu chí nên bắt buộc phải hủy tờ khai.

Để tạo thuận lợi cho người khai hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện điều chỉnh số tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy sang tờ khai mới. Về bản chất, việc điều chỉnh số tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy tương tự như điều chỉnh trong trường hợp người nộp thuế khai nhầm số tờ khai hải quan.

Vì thế, nếu Kho bạc Nhà nước từ chối tiếp nhận giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN của cơ quan Hải quan đối với số tiền thuế đã nộp của những tờ khai hủy sang tờ khai mới, cơ quan Hải quan sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế đã nộp của tờ khai hủy và người nộp thuế lại phải thực hiện nộp lại số tiền thuế đã hoàn trước đó cho tờ khai mới. Từ đó, làm phát sinh thủ tục hành chính, gây khó khăn cho DN, cơ quan Hải quan và cả Kho bạc Nhà nước.

Vì vậy, việc Kho bạc Nhà nước địa phương chấp nhận giấy điều chỉnh thu NSNN đối với số tiền thuế đã nộp của tờ khai bị hủy sẽ tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong hoạt động XNK, đồng thời để giảm thời gian làm thủ tục hành chính trong việc kê khai nộp thuế.