Đề xuất cho các doanh nghiệp làm đầu mối tạm nhập tái xuất xăng dầu vào khu chế xuất

Theo Tổng cục Hải quan

Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh vừa mới có đề xuất gửi hai Bộ Tài chính và Công thương giải quyết cho các doanh nghiệp làm đầu mối tạm nhập tái xuất xăng dầu vào khu chế xuất trên địa bàn.

Đề xuất cho các doanh nghiệp làm đầu mối tạm nhập tái xuất xăng dầu vào khu chế xuất
Ảnh mình họa. Nguồn:Internet

Hiện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 2 khu chế xuất là Tân Thuận và Linh Trung, với 209 doanh nghiệp. Đa số doanh nghiệp trong 2 khu này đều sử dụng xăng dầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính vì vậy, nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất thành phố đã kiến nghị với Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) và đã được chấp thuận cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất được phép trực tiếp ký hợp đồng với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu hoặc thông qua một doanh nghiệp có chức năng cung ứng xăng dầu trong khu chế xuất tổng hợp nhu cầu sử dụng xăng dầu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp để ký hợp đồng với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Bộ Thương mại khi đó cũng đã đồng ý cho công ty Liên doanh khai thác kinh doanh khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung được phép làm đầu mối cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất thông qua công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex) và công ty Xăng dầu khu vực II bán cho doanh nghiệp chế xuất thông qua công ty Liên doanh làm đầu mối cung ứng được hưởng quy định về tạm nhập tái xuất.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh thì trong những năm qua, các doanh nghiệp đã phối hợp tốt trong việc cung ứng kịp thời các mặt hàng xăng dầu cho các doanh nghiệp sản xuất trong khu chế xuất.

Tuy nhiên, căn cứ các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để gia công sản xuất xăng dầu thì chỉ có các thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu mới được xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu. Do đó, khi công ty Xăng dầu khu vực II nhập khẩu xăng dầu và bán cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất thông qua các công ty đầu mối cung ứng xăng dầu trong khu chế xuất thì không còn được hưởng quy định về tạm nhập tái xuất như trước kia.

Trước tình hình đó, UBND thành phố kiến nghị Bộ Tài chính và Công thương 2 điểm.

Thứ nhất là cho phép doanh nghiệp trong khu chế xuất được tiếp tục trực tiếp ký hợp đồng với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu hoặc thông qua một doanh nghiệp có chức năng cung cứng trong khu chế xuất tổng hợp nhu cầu sử dụng xăng dầu phục vụ sản xuất của nhiều doanh nghiệp để ký hợp đồng với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Thứ hai là cho phép 02 công ty là công ty TNHH Sepzone - Linh Trung và công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hiệp Tân được phép tiếp tục làm đầu mối cung cấp xăng dầu cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất thông qua công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex) và cho phép công ty Xăng dầu khu vực II nhập khẩu xăng dầu bán cho doanh nghiệp trong khu chế xuất thông qua 2 doanh nghiệp nêu trên cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất được hưởng quy định về tạm nhập tái xuất.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, đề xuất này nếu được chấp thuận sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phối hợp cung ứng kịp thời xăng dầu cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu chế xuất trên địa bàn thành phố và để tập trung quản lý tốt các doanh nghiệp đầu mối cung cấp nhiên liệu cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất.