Đ to điu kin tt nht cho NNT, công tác tiếp nhn h sơ cho k quyết toán thuế thu nhp doanh nghip (TNDN) và thu nhp cá nhân (TNCN) năm 2012 đã đưc Cc Thuế TP. Hà Ni chun b thế nào, thưa ông?

Điểm nhấn tích cực trong quyết toán thuế - Ảnh 1
Ông Phi Vân Tuấn – Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội
Ngay từ tháng 2/2013, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng phương án chi tiết tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế (QTT) năm 2012 từ Văn phòng Cục đến 29 Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã để việc tiếp nhận đạt hiệu quả cao. Theo đó, đầu tháng 3/2013, Cục Thuế Hà Nội đã tập huấn cho cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ QTT. Đồng thời, tăng cường nhân lực tiếp nhận hồ sơ QTT tại Văn phòng Cục và các Chi cục thuế. Riêng tại bộ phận “một cửa” của Văn phòng Cục đã dựng 01 nhà khung với 14 bàn, bao gồm: 07 bàn tiếp nhận hồ sơ QTT TNCN của người nộp thuế (NNT) thuộc 6 phòng kiểm tra và phòng TNCN; 02 bàn hỗ trợ giải đáp vướng mắc; 02 bàn quản trị mạng, xử lý tình huống; 03 bàn tra cứu địa bàn quản lý và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc khác.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội còn chuẩn bị máy móc, thiết bị, đường truyền và cài đặt phần mềm ứng dụng để tiếp nhận truyền dữ liệu thông suốt. Duy trì thường xuyên bộ phận hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho NNT suốt quá trình tiếp nhận hồ sơ QTT. Đặc biệt, Cục Thuế đã đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ QTT. Nhờ đó, các vướng mắc của NNT trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đều được giải đáp, hồ sơ đúng, đủ... giúp cho việc tiếp nhận hồ sơ được nhanh chóng, kịp thời.

Việc tiếp nhận hồ sơ QTT được thực hiện tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7 và Chủ nhật, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, không để NNT phải chờ đợi lâu, đồng thời tuân thủ đúng, đủ hồ sơ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Ông đánh giá thế nào v kết qu công tác tiếp nhn h sơ quyết toán thuế năm 2012?

Tính đến ngày 3/4/2013, Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ QTT TNCN của 68.352 tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công; 1.091 tổ chức trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn; 6.961 cá nhân, đạt tỷ lệ 72,6% số hồ sơ của tổ chức trả thu nhập đã nhận trên số tổ chức phải QTT TNCN. Với số thuế phải nộp 4,032 tỷ đồng; số thuế đã nộp, đã khấu trừ 4,828 tỷ đồng; số thuế còn phải nộp 345 triệu đồng. Như vậy, tính đến ngày 5/4/2013, số NNT đã nộp QTT TNDN/số phải nộp đạt 89% và số NNT đã nộp QTT TNCN/số phải nộp đạt 80%.

Để có được kết quả trên, chúng tôi đặc biệt chú trọng và tập trung vào công tác tuyên truyền. Cùng với đó, NNT đã ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình trong nghĩa vụ nộp thuế. Hơn nữa, công tác phục vụ tiếp nhận hồ sơ QTT năm 2012 được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như nhân lực để hỗ trợ phục vụ tốt nhất cho NNT thực hiện kỳ QTT một cách thông suốt, kịp thời.

Ông có th cho biết rõ hơn so vi k quyết toán thuế các năm trưc thì k quyết toán thuế năm 2012 có nhng đim mi nào?

Năm 2012 có một số chính sách thuế mới mà DN cần lưu ý khi thực hiện quyết toán. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 123/2012/ TT-BTC thay thế cho Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN. Bên cạnh đó, trong năm 2012, Quốc hội, Chính phủ cũng ban hành một loạt giải pháp giãn, giảm thuế cho DN như Nghị quyết 08/NQ-CP, Nghị quyết 13/NQ-CP, Nghị quyết 29/NQ-CP và gần đây nhất là Nghị quyết 02/NQ-CP. Vì vậy, các DN cần dựa vào hệ thống những văn bản hướng dẫn trong năm 2012 để thực hiện QTT TNDN.

Tính đến ngày 3/4/2013, Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN của 68.352 tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công; 1.091 tổ chức trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn; 6.961 cá nhân, đạt tỷ lệ 72,6% số hồ sơ của tổ chức trả thu nhập đã nhận trên số tổ chức phải QTT TNCN. Với số thuế phải nộp 4,032 tỷ đồng; số thuế đã nộp, đã khấu trừ 4,828 tỷ đồng; số thuế còn phải nộp 345 triệu đồng.

Đối với các DN trong nhóm được hưởng ưu đãi, cần lưu ý về các mẫu biểu, phụ lục và phải nộp cùng với hồ sơ QTT để hưởng chính sách hỗ trợ thuế của Nhà nước. Ví dụ: Để được hưởng ưu đãi giảm 30% thuế TNDN theo Nghị quyết 29/NQ-CP, thì DN cần phải lập phụ lục kèm theo tại Thông tư 140/2012/TT-BTC để nộp cho cơ quan thuế, trên đó thể hiện rõ các nội dung về đối tượng hưởng ưu đãi thuế.

Tương tự, về thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tính thuế bậc 1 sẽ chưa phải nộp thuế. Các đối tượng được miễn, giảm 6 tháng thuế TNCN từ 1/7/2012 đến 31/12/2012 cần lưu ý hệ thống mẫu biểu phụ lục. Theo đó, cơ quan chi trả phải lưu ý phụ lục số 27 khi thực hiện khai chi trả TNCN tại cơ quan. Các cá nhân có thu nhập từ đầu tư chứng khoán lưu ý phụ lục số 26.

Kỳ QTT TNCN năm 2012, quy định đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện một số điểm mới sau: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh phải thực hiện QTT TNCN, nếu có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp; có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ sau. Các cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% sẽ thực hiện QTT trong các trường hợp: Số thuế phải nộp (đã được giảm 50%) lớn hơn tổng số thuế đã tạm khấu trừ (đã được giảm 50%) hoặc có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ sau; Cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh. Ngoài ra, các cá nhân nếu thuộc diện ưu đãi phải nộp các phụ lục cùng với hồ sơ QTT TNCN đảm bảo đúng, đủ để cơ quan thuế xem xét đưa vào nhóm đối tượng được hưởng ưu đãi.

Vi sng doanh nghip tham gia lên ti trên 90.000, nhưng Cc Thuế Hà Ni không xy ra hin tưng ùn tc. Xin ông cho biết mt s gii pháp to nên thành công nói trên?

Chúng tôi đã quyết liệt tập trung đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ đầu nhằm tạo mọi điều kiện cho cá nhân và tổ chức thực hiện kỳ QTT nhanh chóng và kịp thời.

Th nht, tuyên truyền về những tiện ích DN được hưởng từ việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng để ngày càng có nhiều NNT tham gia (Hà Nội đã có trên 60.000 DN nộp hồ sơ khai thuế qua mạng).

Th hai, xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng phòng, từng cán bộ để việc thực hiện đạt hiệu quả cao. Đặc biệt tập trung vào công tác tuyên truyền hỗ trợ để NNT biết, hiểu và thực hiện đúng quy định.

Th ba, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng những số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ NNT thực hiện QTT.

Th tư, bố trí thêm điểm tiếp nhận với máy móc, thiết bị, đường truyền và cài đặt phần mềm ứng dụng để tiếp nhận, truyền dữ liệu thông suốt.

Th năm, bổ sung nhân lực tiếp nhận hồ sơ QTT, đặc biệt có sự vào cuộc của các đoàn viên thanh niên - Lực lượng xung kích trong việc hướng dẫn, hỗ trợ NNT.

Xin cảm ơn ông !

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 4 - 2013

Điểm nhấn tích cực trong quyết toán thuế

Văn trường (Thực hiện)

(Tài chính) Kỳ quyết toán thuế năm 2012 tại Cục Thuế Hà Nội đã để lại nhiều ấn tượng cho người nộp thuế (NNT) về công tác cải cách thủ tục thanh toán thuế “một cửa” nhanh gọn, thông thoáng, không xảy ra hiện tượng ùn tắc. Để hiểu rõ hơn về những thành công nói trên, Tài chính & Đầu tư đã có cuộc phỏng vấn ông Phi Vân Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội.

Xem thêm

Video nổi bật