Về đích ngoạn mục

Ông La Minh Báo, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, năm 2012 mặc dù tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công chức, ngành Thuế Cao Bằng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN). Cụ thể, số thu do ngành Thuế quản lý đạt 681 tỷ đồng (tính trong cân đối ngân sách được 610 tỷ đồng) vượt 19% dự toán Bộ Tài chính giao; vượt 5% dự toán Tỉnh giao đầu năm, phấn đấu, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2011 (với số thuế tuyệt đối tăng 215 tỷ đồng).

Theo đó, năm 2012 có 8/12 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Bộ Tài chính giao; 8/13 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu cao của Ủy ban Nhân dân (UBND) Tỉnh giao. So với dự toán phấn đấu của UBND Tỉnh giao có 12/14 đơn vị hoàn thành.

Có được kết quả ấn tượng nói trên là do Cục Thuế tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế; tập trung chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế; tăng cường khai thác các nguồn thu có tiềm năng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, giải đáp vướng mắc về thuế qua điện thoại 5.828 lượt người; giải đáp trực tiếp tại cơ quan Thuế cho 4.464 lượt người; mở hội nghị tuyên truyền chính sách thuế cho 2.097 lượt doanh nghiệp (DN)... 100% hồ sơ khai thuế đều được kiểm tra sơ bộ, công tác hoàn thuế kịp thời, đúng quy định, đã giải quyết hoàn thuế trên 44,5 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2011. Đẩy mạnh các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đã thu hồi hơn 61/91,7 tỷ đồng thuế nợ đọng năm 2011 chuyển sang. Tổ chức thanh tra 27 DN, kiểm tra tại trụ sở 93 DN, truy thu qua thanh tra 2,4 tỷ đồng, qua kiểm tra trên 2,3 tỷ đồng, truy thu hoàn thuế 667 triệu đồng, giảm lỗ 1,4 tỷ đồng, phạt vi phạm về thuế trên 1,3 tỷ đồng…

Giải pháp cho năm 2013

Để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN (626 tỷ đồng) đã được Bộ Tài chính giao và chỉ tiêu 730 tỷ đồng do HĐND, UBND Tỉnh giao trong năm 2013, ngành Thuế tỉnh Cao Bằng đã tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp sau:

Hết quý I/2013, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt 147 tỷ đồng, trong đó số thu do ngành Thuế quản lý thực hiện 144 tỷ đồng, đạt 18% dự toán năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ nhất, quản lý chặt chẽ việc kê khai thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp khai không đúng, khai thiếu yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh kịp thời, đôn đốc người nộp thuế nộp tờ khai đồng thời nộp ngay tiền thuế vào ngân sách, không để nợ mới phát sinh;

Thứ hai, tập trung đẩy mạnh các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế; Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác thu hồi nợ đọng thuế; Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan tập trung thu ngân sách, đôn đốc thu nợ thuế từ hoạt động khoáng sản, lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, phí và lệ phí... phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao;

Thứ ba, tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, UBND Tỉnh chỉ đạo các ban ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất có thu tiền sử dụng đất, các khu đất đã đấu giá xong khẩn trương hoàn tất thủ tục và nộp tiền kịp thời vào NSNN trước 31/12/2012, đảm bảo thu tiền sử dụng đất đạt kế hoạch năm 2012;

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xác định, kiểm tra giá trị thực hiện nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức sử dụng đất, thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản tiền thuế vào NSNN;

Thứ năm, đối với Chi cục Thuế các huyện, biên giới tăng cường phối hợp tốt với Ban kinh tế cửa khẩu, các ngành, như: Biên phòng, Tài chính, Hải quan thực hiện triệt để việc thu thuế, phí tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ và lối mở trên địa bàn, chống thất thu NSNN.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 4 - 2013

Điểm sáng miền “Cực Bắc”

Hà Huyền

(Tài chính) Nhắc đến Cục Thuế tỉnh Cao Bằng không thể không nói tới kết quả ấn tượng trong năm 2012, khi số thu do ngành Thuế quản lý đạt 681 tỷ đồng, vượt 19% dự toán Bộ Tài chính giao; vượt 5% dự toán Tỉnh giao đầu năm… Đây chính là điểm sáng của ngành Thuế Cao Bằng trong năm 2012.

Xem thêm

Video nổi bật