BẢNG 1: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI HSX TỪ 4/9/2012 ĐẾN NGÀY 28/9/2012

Tuần từ 4/9 - 7/9

Tuần từ 10/9 - 14/9

Tuần từ 17/9 - 21/9

Tuần từ 24/9 - 28/9

VN-Index (điểm)

402,08 - 397,51

388,88 - 398,87

401,75 - 395,48

390,37 - 392,57

KLGD (cổ phiếu)

142.261.138

200.921.299

285.484.622

141.232.842

GTGD (tỷ VND)

2.183,4

3.054,17

4.676,79

2.448,14

Nguồn: TCTC tổng hợp
Kết thúc tháng 9/2012, VN-Index đóng cửa ở mức 392,57 điểm, giảm 3,43 điểm so với cuối tháng trước.
Khối lượng giao dịch bình quân đạt 40,52 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,62% so với tháng 8. Giá trị giao dịch bình quân đạt 650,66 tỷ đồng/phiên, giảm 3,9% so với tháng 8.

BẢNG 2: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI HNX TỪ 4/9/2012 ĐẾN NGÀY 28/9/2012

Tuần từ 4/9 - 7/9

Tuần từ 10/9 - 14/9

Tuần từ 17/9 - 21/9

Tuần từ 24/9 - 28/9

HNX-Index (điểm)

61,65 - 60,39

58,07 - 59,23

58,7 - 56,71

56,46 - 55,47

KLGD (cổ phiếu)

104.982.369

144.177.558

172.998.846

97.642.125

GTGD (tỷ VND)

932,12

1.050,32

1.595,13

735,11


Nguồn: TCTC tổng hợp
Kết thúc tháng 9, HNX-Index đóng cửa ở mức 55,47 điểm, giảm 5,93 điểm so với cuối tháng trước. Khối lượng gia giao dịch bình quân đạt 27,36 triệu đơn vị/phiên, giảm 28% so với tháng 8. Giá trị giao dịch bình quân trong tháng 9 là 226,98 tỷ đồng/phiên, giảm 58% so với tháng trước.

BẢNG 3: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI UPCOM TỪ 4/9/2012 ĐẾN NGÀY 28/9/2012

Tuần từ 4/9 - 7/9

Tuần từ 10/9 - 14/9

Tuần từ 17/9 - 21/9

Tuần từ 24/9 - 28/9

UPCoM-Index (điểm)

38,19 - 38,94

38,73 - 39,59

39,57 - 39,44

39,4 - 39,01

KLGD (cổ phiếu)

681.913

716.261

1.308.218

1.396.539

GTGD (tỷ VND)

4,74

3,83

7,76

14,8


Nguồn: TCTC tổng hợp

BẢNG 4: GIAO DỊCH VN 30 TỪ 4/9/2012 ĐẾN NGÀY 28/9/2012

Tuần từ 4/9 - 7/9

Tuần từ 10/9 - 14/9

Tuần từ 17/9 - 21/9

Tuần từ 24/9 - 28/9

VN 30-Index (điểm)

472,8 - 465,9

455,6 - 463,9

468,3 - 457,5

454,5 - 456,5

KLGD (cổ phiếu)

64.818.048

89.373.740

182.151.007

67.855.291

GTGD (tỷ VND)

1.336,8

1.815,9

3.635,8

1.544


Nguồn: TCTC tổng hợp
Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 9 khá ảm đạm. Trên thị trường niêm yết, các
chỉ số: VN-Index, HNX-Index, VN 30 đều giảm điểm. Tính thanh khoản giảm sút so với các tháng trước, cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư và dòng tiền yếu.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

BẢNG 5: TTCK THẾ GIỚI TỪ NGÀY 3/9/2012 ĐẾN NGÀY 28/9/2012

Thị trường

Chỉ số

Ngày 3/9/2012 (điểm)

Ngày 28/9/2012 (điểm)

Tăng/giảm

Mỹ

Dow Jones

13.090,84

13.437,13

2,65%

S&P 500

1.406,58

1.440,67

2,42%

 

Nasdaq

3.066,97

3.116,228

1,61%

 

Anh

FTSE 100

5.758,41

5.742,07

-0,28%

Nhật Bản

Nikkei 225

8.783,89

8.870,16

0,98%

Trung Quốc

Shanghai Composite

2.059,147

2.086,169

1,31%

Hàn Quốc

Kospi Composite

1.912,71

1.996,21

4,37%

Singapore

Straits Times

3.017,22

3.060,34

1,43%

Nguồn: Bloomberg

Bài đăng Tạp chí Tài chính số 10/2012

Diễn biến thị trường chứng khoán tháng 9 năm 2012

Xem thêm

Video nổi bật