Điều chỉnh lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 17/1/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Điều chỉnh lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Thông tư sửa đổi Điều 2 Thông tư số 104/2012/TT-BTC, thay đổi từ “Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng VNĐ là 11,4%/năm” thành "Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng VNĐ là 10,2%/năm".

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/1/2013.