Điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60

PV.

(Tài chính) Theo Thông tư số 16/2014/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 01/4/2014, phí đường bộ áp dụng tại cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60 đối với xe dưới 7 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 1 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng có mức phí là 20.000 đồng/vé/lượt, 600.000 đồng/vé/tháng;

Bên cạnh đó, mức phí đường bộ đối với xe từ 7 ghế ngồi đến dưới 12 ghế ngồi và xe tải có tải trọng từ 1 tấn đến dưới 2 tấn có mức phí là 30.000 đồng/vé/lượt, 900.000 đồng/vé/tháng.

Đối với xe từ 12 ghế ngồi đến dưới 31 ghế ngồi và xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức phí 45.000 đồng/vé/lượt, 1.350.000 đồng/vé/tháng; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 7 tấn có mức phí 50.000 đồng/vé/lượt, 1.500.000 đồng/vé/tháng.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên và xe tải có tải trọng từ 7 tấn đến dưới 10 tấn 60.000 đồng/vé/lượt, 1.800.000 đồng/vé/tháng; Xe  tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit có mức phí 90.000 đồng/vé/lượt; 2.700.000 đồng/vé/tháng.

Ngoài ra, xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit có mức phí 90.000 đồng/vé/lượt, 2.700.000 đồng/vé/tháng.