Điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia đón khách quốc tế vào Việt Nam

Theo nhandan.vn

Hướng dẫn tạm thời số 4122/HD-BVHTTDL ngày 5/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam theo chương trình thí điểm cần bảo đảm thực hiện những công việc sau.

Điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia đón khách quốc tế vào Việt Nam - Ảnh 1