Điều kiện, thủ tục để lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định của Chính phủ

Theo nhandan.vn

Theo chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà được Chính phủ ban hành, người lao động đang làm việc ở doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ tới 1,5 triệu đồng tiền thuê nhà cho tối đa 3 tháng. Người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tới 3 triệu đồng cho nhiều nhất 3 tháng tiền thuê nhà. Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất tới hết ngày 15/8/2022.

Điều kiện, thủ tục để lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định của Chính phủ - Ảnh 1