Doanh nghiệp đã ý thức được lợi ích của hải quan điện tử

PV

TCTC Online - "Nhiều DN cho biết đã ý thức được lợi ích mà thủ tục hải quan điện tử mang lại và đã mạnh dạn đăng ký để tham gia vào phương thức làm thủ tục hải quan hiện đại này". Đó là đánh giá được Tổng cục Hải quan đưa ra mới đây. Theo đó, là tính đến hết tháng 6/2010, đã có 1.111 DN thực hiện hải quan điện tử tại 10 cục hải quan trên cả nước.


Số lượng tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử là 73.000 tờ, chiếm tỷ lệ 4,1% lượng tờ khai với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 13.645 triệu USD, chiếm tỷ lệ 16,38% kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn. Thời gian thông quan trung bình đối với luồng xanh từ 3-15 phút; luồng vàng điện tử từ 10-20 phút; luồng vàng giấy từ 10-60 phút; luồng đỏ  phụ thuộc thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc các loại hình khác nhau (kinh doanh, gia công, sản xuất xuất khẩu).

Từ nay đến cuối năm, ngành Hải quan sẽ tiếp tục triển khai mở rộng thủ tục HQĐT theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Phấn đấu đến năm 2015, ngành sẽ đưa thủ tục HQĐT trở thành một phương thức phổ biến, góp phần hỗ trợ đắc lực cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Trước mắt, ngành Hải quan tiếp tục triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử cho các đơn vị đã được phê duyệt tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy mô, phạm vi, loại hình, tiến độ đã được phê duyệt và mở rộng triển khai thủ tục hải quan điện tử cho 3 Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ, Lào Cai, Hà Tĩnh.

Với việc áp dụng thủ tục HQĐT, cả cơ quan Hải quan và DN đều được hưởng lợi. Hải quan điện tử được xây dựng dựa trên công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ đơn giản, hài hòa, thống nhất và phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, sẽ giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho DN. Đáng chú ý là đối với hàng hóa miễn kiểm tra, DN chỉ cần hoàn thành thủ tục thông quan qua mạng; đối với hàng hóa phải kiểm tra thực tế thì thủ tục đơn giản, nhanh gọn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, để thủ tục HQĐT thực sự mang lại lợi ích cho DN, thời gian tới các DN đề nghị ngành Hải quan cần khắc phục những hạn chế của phần mềm thực hiện thủ tục HQĐT, phối hợp với các bộ ngành chuẩn hóa danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu đồng thời các bộ ngành cơ quan liên quan cũng cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các thủ tục liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu như cấp phép, C/O...