Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ từ dự án EU-MUTRAP

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của Châu Âu (EU-MUTRAP) có tổng kinh phí 16,5 triệu Euro (EU đóng góp 15 triệu Euro, phía Việt Nam đóng góp 1,5 triệu Euro) đã chính thức được giới thiệu tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Ông Bùi Huy Sơn – Giám đốc Dự án EU – MUTRAP đưa ra một số ý kiến xung quanh vấn đề này.

Ông Bùi Huy Sơn cho biết, mục tiêu tổng thể của dự án là hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu vào hệ thống thương mại toàn cầu, ASEAN và hợp tác tiểu vùng, tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU, tối đa hóa lợi ích của quá trình phát triển kinh tế, bao gồm tăng trưởng kinh tế toàn diện và xóa đói giảm nghèo.

- Ông có thể cho biết các hoạt động hỗ trợ của Dự án được thực hiện thông qua hình thức nào?

Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ từ dự án EU-MUTRAP - Ảnh 1
Ông Bùi Huy Sơn – Giám đốc Dự án EU – MUTRAP
Hoạt động hỗ trợ của Dự án sẽ được triển khai dưới nhiều hình thức, phù hợp với nhu cầu cụ thể của bên thụ hưởng và quy định của EU về hỗ trợ phát triển và các quy định của Việt Nam về sử dụng vốn tài trợ.

Có thể kể ra một số hình thức hoạt động của Dự án như: Nghiên cứu, phân tích chính sách; Hỗ trợ xây dựng chính sách (soạn thảo/sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực thi văn bản quy phạm pháp luật); Các hoạt động phổ biến thông tin (hội thảo, tập huấn phát hành bản tin, biên dịch tài liệu, cổng thông tin điện tử, website…, ); Hỗ trợ Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế liên quan...

- Vậy những đối tượng nào sẽ được dự án ưu tiên hỗ trợ, thưa ông?

Theo 5 nhóm nội dung hoạt động chính của dự án, đối tượng được nhận hỗ trợ của Dự án bao gồm: Bộ Công Thương, các bộ, ngành hữu quan, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp (DN), các hiệp hội ngành hàng, các viện nghiên cứu, trường đại học... trong các hoạt động liên quan nhằm đạt các mục tiêu của dự án. Các đề xuất hoạt động thiết thực, trực tiếp góp phần thực hiện mục tiêu của Dự án sẽ được ưu tiên, xem xét.

Việc hỗ trợ cho các hiệp hội DN, viện nghiên cứu và trường đại học chủ yếu thông qua các khoản tài trợ trực tiếp theo thủ tục Gọi thầu đề xuất dự án. Trong trường hợp này, Phái đoàn EU tại Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn các tiểu dự án theo thủ tục Gọi thầu đề xuất và ký hợp đồng tài trợ trực tiếp với bên nhận tài trợ. Bên nhận tài trợ là đơn vị thực hiện các tiểu dự án.

Để có thể nhận được tài trợ, đề xuất của các hiệp hội, viện, trường phải đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ gọi thầu đề xuất do EU quy định (sẽ công bố cụ thể khi phát hành hồ sơ). Ngoài hình thức trên, bên hưởng lợi sẽ được Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn, các hoạt động phổ biến thông tin, phổ biến kết quả nghiên cứu …

- Đối với những DN Việt Nam có nhu cầu đăng ký sở hữu trí tuệ tại những nước Châu Âu, Dự án sẽ hỗ trợ như thế nào, thưa ông ?

Dự án có thể hỗ trợ những nội dung: Tư vấn lập hồ sơ và soạn đơn xin đăng ký chỉ dẫn địa lý hoặc tên gọi xuất xứ tại Liên minh Châu Âu. Ví dụ, Nước mắm Phú Quốc đã được hỗ trợ từ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III, đăng ký thương hiệu tại Liên minh Châu Âu...

Dự án có thể hỗ trợ những nội dung như Tư vấn lập hồ sơ và soạn đơn xin đăng ký chỉ dẫn địa lý hoặc tên gọi xuất xứ tại Liên minh Châu Âu...

Ban Quản lý Dự án đã tổ chức các hội thảo giới thiệu về dự án với đại diện các cơ quan quản lý, các địa phương, và cộng đồng DN trên cả nước. Tại hội thảo, Ban Quản lý Dự án cũng đã đề nghị, hướng dẫn các đối tượng có quan tâm xây dựng đề xuất hỗ trợ kỹ thuật.

Sau khi tổ chức các hội thảo, Dự án đã nhận được gần 300 đề xuất hỗ trợ từ các nhóm đối tượng liên quan.

- Về thương mại, các hiệp hội, DN có thể được Dự án hỗ trợ như thế nào để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang thị trường EU, thưa ông ?

Hoạt động hỗ trợ DN đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu sang thị trường EU bao gồm: xuất bản các cẩm nang, hướng dẫn, xây dựng cổng thông tin, tổ chức các khóa đào tạo tập huấn về các yêu cầu tiếp cận thị trường EU (ví dụ: các quy định về vệ sinh kiểm dịch, an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn/quy định về an ninh, môi trường, sức khỏe, tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng, chứng minh nguồn gốc…).

- Xin cảm ơn ông!