Hỗ trợ nước nghèo giảm gánh nặng nợ nần

Hỗ trợ nước nghèo giảm gánh nặng nợ nần

Liên hợp quốc đã kêu gọi tiến hành cuộc cải tổ sâu rộng đối với hệ thống tài chính toàn cầu để giúp các quốc gia nghèo nhất thế giới cũng như hỗ trợ nỗ lực đấu tranh của những nước này nhằm thu hẹp khoảng cách tài chính “khổng lồ” hiện nay. Hàng loạt cuộc khủng hoảng do dịch bệnh, xung đột đã khiến các nước nghèo bị suy giảm kinh tế trầm trọng nên việc tăng nguồn hỗ trợ tài chính cho các nước chậm phát triển cũng như cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp là rất cần thiết hiện nay để giúp những nước này giảm bớt gánh nặng nợ nần.
Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng phục hồi sau dịch COVID-19

Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng phục hồi sau dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH2015 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Agribank tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng có nợ cơ cấu, nợ nhóm 2, nợ xấu nội bảng với mục đích đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19.
Cần khai thác các năng lực nội sinh từ kinh tế tư nhân

Cần khai thác các năng lực nội sinh từ kinh tế tư nhân

Khu vực kinh tế tư nhân là lực lượng quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo ra phần lớn việc làm cho người lao động. Số liệu thống kê cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng gần 50% GDP. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia. khu vực này lại chưa thể phát huy được hết nội lực để phát triển.
Ngân sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa 40 triệu đồng/hộ

Ngân sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa 40 triệu đồng/hộ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong đó, quy định mức chi hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo.
Agribank góp phần gia tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng

Agribank góp phần gia tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng

Triển khai các chương trình hỗ trợ tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, Agribank tiếp tục điều hành lãi suất linh hoạt, nỗ lực tiết giảm chi phí, tiếp tục giảm lãi suất đầu vào để giảm lãi suất cho vay; đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với các phân khúc khách hàng, theo từng ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn; chuẩn hóa quy trình, giảm thiểu thủ tục và thời gian xét duyệt khoản vay…
Hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường nào được Nhà nước ưu đãi, hỗ trợ?

Hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường nào được Nhà nước ưu đãi, hỗ trợ?

Bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Điều 152 Luật Bảo vệ môi trường quy định các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được Nhà nước ưu đãi và hỗ trợ.
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ bảo vệ môi trường

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ bảo vệ môi trường

Xác định rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Luật Bảo vệ môi trường 2022 đã quy định rõ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường và các đối tượng được hưởng ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường.
Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tối đa 450 nghìn đồng/ha/năm

Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tối đa 450 nghìn đồng/ha/năm

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BTC ngày 14/4/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.
Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn “rẻ”

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn “rẻ”

Lãi suất huy động của các ngân hàng tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm, hiện lãi suất huy động đang đồng loạt giảm khá mạnh với mức khoảng 1-2%/năm so với giai đoạn cao điểm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến cũng cho thấy giảm về bằng mức niêm yết tại quầy, thay vì cao hơn như trước đó.