Doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 tăng 5% so với 2018


Theo số liệu Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2019 và cả năm 2019, tính chung trên cả nước có 138.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn hơn 1.730 nghìn tỷ đồng.

Năm 2019, có hơn 138.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng hơn 5% so với năm 2018. 
Năm 2019, có hơn 138.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng hơn 5% so với năm 2018. 

Cụ thể, theo số liệu Tổng cục Thống kê, năm 2019 cả nước có 138.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đạt 1.730,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.254,4 nghìn lao động, tăng 5,2% về số doanh nghiệp, tăng 17,1% về vốn đăng ký và tăng 13,3% về số lao động so với năm 2018.

Trong đó, số lượng doanh nghiệp và vốn mới lần lượt tăng 5,2% và 17,1% so với năm trước, đồng thời đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Ước tính, bình quân mỗi doanh nghiệp thành lập có vốn điều lệ ban đầu 12,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước. Nếu tính chung cả vốn đăng ký tăng thêm của 40,1 nghìn doanh nghiệp thì cả năm 2019, nền kinh tế Việt Nam được bổ sung 4.003,2 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp quay lại hoạt động cũng tăng trưởng hai chữ số, đạt trên 39,4 nghìn doanh nghiệp. Như vây, trung bình mỗi tháng có gần 14,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê cũng cho biết. số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và chờ làm thủ tục giải thể cũng tăng mạnh, lần lượt là 28,7 nghìn doanh nghiệp (tăng 5,9%) và 43,7 nghìn doanh nghiệp (tăng 41,7%).

Trong số doanh nghiệp giải thể có gần phân nửa thuộc diện bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo chương trình chuẩn hoá dữ liệu từ năm 2018; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 16,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,2%.

Theo Tổng cục Thống kê, hiện ước tính cả nước có 760.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Nhằm đạt được mục tiêu một triệu doanh nghiệp vào cuối năm 2020, các bộ, ngành đã đề xuất nhiều giải pháp để cải thiện về lượng lẫn chất doanh nghiệp.

Điển hình như vào tháng 7/2019, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội xem xét miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh.

Để tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho áp dụng một số chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 15-17%. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế được tính từ năm thứ tư.