Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 358,8 triệu USD trong 7 tháng

Thiết kế: Gia Hân

Trong 7 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt khoảng 358,8 triệu USD, trong đó, tổng vốn đăng ký đạt khoảng 313,8 triệu USD, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư tăng thêm trên 44,9 triệu USD.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 358,8 triệu USD trong 7 tháng - Ảnh 1