Dự báo nhập siêu cả năm 2012 khoảng 1 tỷ USD

Theo Gafin

Theo dự báo mới đưa ra của Bộ Công Thương, con số nhập siêu cả năm 2012 thấp hơn nhiều so với năm 2011 và những ước tính trước đó.

Dự báo nhập siêu cả năm 2012 khoảng 1 tỷ USD
Bộ Công Thương vừa có báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2012. Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế - xã hội cũng như tình hình công nghiệp và thương mại 9 tháng đầu năm, Bộ Công Thương dự kiến thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành năm 2012 so với thực hiện năm 2011.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng năm 2012 tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng nhập khẩu đã làm cho Việt Nam xuất siêu khoảng 34 triệu USD, tuy nhiên Bộ Công Thương cũng cho rằng xuất siêu trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, sản xuất suy giảm là dấu hiệu cần phải quan tâm để có những chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất.

Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất khẩu cả năm 2012 ước đạt khoảng 113 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi, kim ngạch nhập khẩu năm 2012 ước đạt khoảng 114 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2011.

Như vậy, nhập siêu cả năm 2012 ước khoảng 1 tỷ USD với tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu khoảng 0,9%. Thấp hơn nhiều so với con số nhập siêu trong cả năm 2011 là 9,844 tỷ USD.

Vào đầu năm nay, Bộ Công Thương từng đưa ra dự báo nhập siêu cả năm 2012 khoảng 13 tỷ USD, con số này bằng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu tăng 13% so với năm 2011, đạt khoảng 108,5 tỉ USD. Nhập khẩu khoảng 121,5 tỷ USD, tăng 14,6% so với năm 2011.

Ngoài các chỉ tiêu về xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương dự kiến chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm 2012 ước tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8%, đây là mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ của năm 2011 (9 tháng năm 2011 so với 9 tháng năm 2010 tăng 7,8%). Sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm nay nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn do lượng hàng tồn kho cao trong khi nhu cầu tiêu dùng và đầu tư trong nước không tăng.

Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, Bộ Công Thương dự kiến tăng khoảng 18-19% so với cùng kỳ năm 2011.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 1.713 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2010 đây là mức tương đối thấp so với cùng kỳ do một phần sức mua yếu và một phần do giá hàng hóa tăng thấp (CPI 8 tháng đầu năm chỉ tăng 2,86%, CPI tháng 9 tăng 5,13%, đặc biệt CPI tháng 6 và tháng 7 còn giảm).