Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt 2.847 tỷ USD

Theo Vietnam+

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 11/1 cho biết, tính đến cuối năm 2010, dự trữ ngoại tệ của nước này đạt 2.847 tỷ USD, tăng 18,7% so với một năm trước đó.

Cuối tháng 9/2010, ngân hàng này cho biết dự trữ ngoại tệ đã đạt 2.648 tỷ USD.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng mạnh trong những năm gần đây, nhờ đầu tư nước ngoài mạnh, thặng dư thương mại lớn và những dòng "tiền nóng" từ các quỹ đầu cơ ngắn hạn nhằm thu lợi nhanh chóng.

Cũng theo ngân hàng trên, giá trị các khoản cho vay mới của các ngân hàng Trung Quốc trong năm 2010 đạt 7.950 tỷ Nhân dân tệ (1.200 tỷ USD), vượt mục tiêu đề ra nhưng thấp hơn so với năm 2009.

Các nhà hoạch định chính sách đã đặt mục tiêu cho vay cả năm 2010 là 7.500 tỷ Nhân dân tệ, sau khi hoạt động cho vay bùng nổ trong năm 2009 đã gây ra lạm phát và đẩy giá bất động sản tại Trung Quốc tăng vọt./.