Dựng xây nền tảng, hướng đến tương lai

Tuấn Kiệt

(Tài chính) Một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận và các nhà đầu tư trong năm 2012 trên thị trường bảo hiểm Việt Nam là Tập đoàn Bảo Việt ký kết hợp tác với nhà đầu tư chiến lược Sumitomo Life (Nhật Bản). Sự kiện này không chỉ là việc hợp tác kinh doanh đơn thuần mà nó còn khẳng định, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng trong con mắt nhà đầu tư nước ngoài.

Dựng xây nền tảng, hướng đến tương lai

Dựng xây nền tảng…

Năm 2007, thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Bảo Việt đã thực hiện thành công cổ phần hóa, nâng cao năng lực tài chính, chuyển đổi cơ cấu sở hữu, mô hình quản trị doanh nghiệp (DN). Trong quá trình cổ phần hóa, Bảo Việt đã lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài là Insurance Asia-Pacific Holdings Ltd (HSBC) với số cổ phần ban đầu là 10% (năm 2007) và nâng lên 18% (năm 2010) và mới đây nhất là ký hợp tác chiến lược với Sumitomo Life. Điều này đã khẳng định sự tin tưởng của cổ đông chiến lược đối với triển vọng phát triển lâu dài của Bảo Việt.

Với trọng tâm là phát triển thị trường thông qua nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ tài chính kết hợp, sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nền kinh tế - xã hội, sự tham gia của Sumitomo life sẽ cùng Tập đoàn Bảo Việt thực hiện có hiệu quả chiến lược đã đề ra, cùng nhau đóng góp cho sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt

HSBC với vai trò nhà đầu tư chiến lược đã đầu tư vốn, tham gia quản trị trực tiếp thực hiện hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực, góp phần triển khai hiệu quả chiến lược phát triển của Bảo Việt, trong đó, giai đoạn đầu tập trung triển khai chiến lược phát triển “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới”. Sau 5 năm hợp tác, hai bên gặt hái được nhiều thành công, đã xây dựng phát triển Bảo Việt thành một tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm với một thương hiệu thống nhất; nâng cao năng lực tài chính; đổi mới quản trị DN theo các tiêu chuẩn quốc tế; đầu tư phát triển công nghệ thông tin; chú trọng phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Từ đó phát huy lợi thế sức mạnh của cả Tập đoàn trong phục vụ nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư.

Tập đoàn Bảo Việt hiện có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Tại thời điểm ngày 30/9/2012, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 11.770 tỷ đồng. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên sàn chứng khoán. Hiện nay, cổ phiếu BVH có mức vốn hóa trên 32 ngàn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam và nằm trong VN30.

Với sự hợp tác hiệu quả cùng cổ đông chiến lược nước ngoài cùng với thành quả và kinh nghiệm trong gần 50 năm qua, Tập đoàn Bảo Việt đã thiết lập được những nền tảng quan trọng trong phát triển hội nhập. Nền tảng này là cơ sở bền vững hứa hẹn Bảo Việt sẽ tiếp tục đạt được thành công trong chặng đường tiếp theo.

Hướng tới tương lai

Ngày 20/12/2012, Tập đoàn Bảo Việt và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life - Nhật Bản) đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược. Theo đó, Sumitomo Life sẽ chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt với việc mua lại 18% cổ phần tại Tập đoàn Bảo Việt của HSBC. Có thể nói, một hành trình thành công đã khép lại và một hành trình mới đang được mở ra, giúp Bảo Việt hiện thực hoá chiến lược phát triển của mình.

Việc lựa chọn Sumitomo Life dựa trên nền tảng với tiềm lực tài chính, năng lực kinh doanh bảo hiểm vững mạnh, phù hợp về văn hóa, có đủ năng lực để cung cấp dịch vụ hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ cho Bảo Việt, cam kết đầu tư chiến lược lâu dài tại Việt Nam, có uy tín quốc tế... Đặc biệt, Sumitomo Life là công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Nhật Bản về thị phần doanh thu phí bảo hiểm tổng tài sản với lịch sử trên 100 năm phát triển; Sumitomo Life có thế mạnh về phát triển kênh phân phối, sản phẩm mới, hệ thống công nghệ thông tin và quản lý chất lượng - đây chính là những lĩnh vực then chốt mà Bảo Việt đang tập trung thực hiện theo định hướng kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn.

Không những thế, Sumitomo Life còn có khả năng phát triển mạnh các kênh phân phối, đặc biệt là bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance). Các lĩnh vực thế mạnh của Sumitomo Life sẽ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và sẽ tiếp tục phát huy sang các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính khác của Tập đoàn Bảo Việt.

Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu và trong nước, thị trường bảo hiểm Việt Nam không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của Ban lãnh đạo, sự đồng lòng quyết tâm của đội ngũ cán bộ, Tập đoàn Bảo Việt luôn tăng trưởng ổn định, khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường tài chính - bảo hiểm Việt Nam. Có thể nói, với tinh thần đổi mới, mở rộng tầm nhìn sáng tạo và chủ động nắm bắt cơ hội mới, tập thể lãnh đạo và cán bộ Bảo Việt đã mang đến thế, lực sức sống mới không chỉ cho Bảo Việt mà còn ý nghĩa đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Sở dĩ Sumitomo Life chọn đầu tư vào Bảo Việt vì chúng tôi đã nhìn thấy tiềm năng thị trường Việt Nam còn rất lớn, với nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh, dân số trẻ nhưng bảo hiểm nhân thọ còn chưa thực sự phát triển. trên cơ sở kinh nghiệm và thế mạnh hiện có trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Sumitomo life sẽ hợp tác chặt chẽ với bảo việt để phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam.

Theo ông Yoshio Sato, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo Life

Bài đăng Tài chính & Đầu tư số 1+2-2013