Gần 87 triệu lượt khách du lịch nội địa 9 tháng đầu năm 2022

Theo Tổng cục Du lịch

9 tháng năm 2022, du lịch Việt Nam tiếp tục đà phục hồi nhiều triển vọng, trong đó du lịch nội địa vẫn là động lực chính của tăng trưởng toàn ngành.

Gần 87 triệu lượt khách du lịch nội địa 9 tháng đầu năm 2022
Gần 87 triệu lượt khách du lịch nội địa 9 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1